Các việc về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, bỏ ra tiết

Với những bài toán về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, chi tiết Hoá học lớp 12 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn độ axit bazo có lời giải

*

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

a. Phương pháp chuẩn độ trung hòa (chuẩn độ axit - bazơ)

- Dùng những dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để chuẩn độ các dung dịch axit và dùng các dung dịch axit mạnh (HCl, HNO3, H2SO4) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để độ các dung dịch bazơ.

- Để nhận ra điểm tương đương (thời điểm dung dịch chuẩn vừa phản ứng hết với dung dịch cần xác định) của phản ứng chuẩn độ trung hòa, người ta dùng chất chỉ thị axit - bazơ (hay chỉ thi pH, là những axit yếu có màu sắc cầm đổi theo pH)

Bảng ghi khoảng pH đổi màu của một số chỉ thị

Tên thông dụng của chất chỉ thịKhoảng pH đổi màuMàu dạng axit - bazơ
Metyl da cam3,1 - 4,4Đỏ - vàng
Metyl đỏ4,2 - 6,3Đỏ - vàng
Phenolphtalein8,3 - 10,0Không màu - đỏ

Với mỗi phản ứng chuẩn độ cụ thể người ta chọn những chất chỉ thị nào có khoảng đổi màu trắng hoặc rất sát điểm tương đương.

b. Chuẩn chỉnh độ thoái hóa khử bằng cách thức pemangant

- Chuẩn độ oxi hóa - khử (phương pháp pemangant): được dùng để chuẩn độ dung dịch của các chất khử (Ví dụ: Fe2+, H2O2, H2C2O4, .. ) trong môi trường axit mạnh (thường dùng dung dịch H2SO4 loãng), khi đó MnO4- bị khử về Mn2+ ko màu:

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

- vào phương pháp này chất chỉ thị chính là KMnO4 vì ion Mn2+ không màu bởi đó lúc dư một giọt KMnO4 dung dịch từ ko màu chuyển quý phái màu hồng rất rõ giúp ta kết thúc chuẩn độ.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Phương Sai Độ Lệch Chuẩn Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cần thêm vào bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dug dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2 ?

Hướng dẫn:

nNaOH = nOH = 0,25.V (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,05.0,1 + 0,05.2.0,05

pH = 2 ⇒ = 10 - 2 M = 0,01 mol

Ta có: (0,01 - 0,25V)/(0,05 + V) = 10 - 2

0,01 - 0,25.V = 0,01.0,05 + 0,01 V ⇒ 0,26.V = 0,01 - 0,01.0,05

V = 0,0365 l = 36,5 ml

Bài 2: Lấy 25ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp KMnO4 0,025M thì hết 18,10ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25ml dung dịch A thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong ko khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng ko đổi, cân nặng được 1,2g. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A. 0,091 và 0,25 B. 0,091 và 0,265

C. 0,091 và 0,255 D. 0,087 và 0,255

Hướng dẫn:

Ta có:

nFeSO4 = 5.nKMnO4 = 2,2615.10-3 mol

CMFeSO4 = 2,2625/0,025 = 0,091M

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Để khẳng định nồng nhóm dung dịch NaOH bạn ta triển khai như sau: cân nặng 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan hoàn toàn vào nước, định nút thành 100 ml. đem 10 ml dung dịch này cấp dưỡng đó vài ba giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bởi dung dịch NaOH đến lộ diện màu hồng (ở pH = 9) thì hết 17,5 ml hỗn hợp NaOH. Tính nồng độ dung dịch NaOH sẽ dùng.

A. 0,114M B. 0,26M C. 0,124M D. 0,16M

Lời giải:

Đáp án: A

chuẩn chỉnh độ: H2C2O4 + 2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O

Nồng độ dung dịch H2C2O4: C_(H2C2O4) = 1,26/126.1000/100 = 0,1M

Theo bội phản ứng: nNaOH = 2nH2C2O4.V = 2.10-3 mol

⇒ CM(NaOH) = 0,114M

Bài 2: Chuẩn độ 20 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

A. 0,07 B. 0,08 C. 0,065 D. 0,068

Lời giải:

Đáp án: C

∑nH+ = 0,02.0,1 + 0,02a

∑nOH- = 0,0165.0,1 + 0,0165.2.0,05 = 3,3.10 - 3 mol

Trung hòa dung dịch thì ∑nH+ = ∑nOH-

0,02.0,1 + 0,02a = 3,3.10 - 3 ⇒ a = 0,065 mol/l

Bài 3: Để xác định nồng độ dung dịch H2O2, người ta hòa hợp 0,5 gam nước oxi già vào nước, thêm H2SO4 tạo môi trường axit. Chuẩn chỉnh độ dung dịch thu được phải vừa đủ 10 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Xác minh hàm lượng H2O2 nội địa oxi già.

A. 9% B. 17% C. 12% D. 21%

Lời giải:

Đáp án: B

làm phản ứng

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + SO2 + 8H2O

Từ bội phản ứng ⇒ nH2O2 = 5/2 nKMnO4 = 2,5.10-3 (mol)

*

Bài 4: Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xi nạt rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

A. 12,18% B. 24,26% C. 60,9% D. 30,45%

Lời giải:

Đáp án: C

nKMnO4 = 0,025.25,2/1000 = 6,3.10-4 mol

Phương trình phản ứng:

*

Bài 5: chuẩn chỉnh độ đôi mươi ml hỗn hợp HCl chưa chắc chắn nồng độ đã cần sử dụng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.