Hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh giỏi nhất, ngắn gọn, đầy đủ giúp các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài viết về môi trường bằng tiếng anh

Đoạn văn 1

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals & other living things lớn grow và develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature"s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly khổng lồ its place only and many other simple ways. It is very important khổng lồ save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves & our future as well.

Tạm dịch

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết đến một cuộc sống yên ổn bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực vực tự nhiên bao bọc giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta buộc phải giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường mang đến sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan tiền trọng. Lúc chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

*

Đoạn văn 2


Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us khổng lồ actually pay attention. Climate change and the greenhouse effect are always the keyword in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big and vague for everyone to lớn understand. Lớn put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution và get used to it so much that we bởi vì not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, và climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies khổng lồ control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute khổng lồ decrease the level of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tạm dịch:

Xã hội ko ngừng phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự phạt triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi lúc không đủ nghiêm trọng để bọn họ phải quan liêu tâm. Biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính luôn luôn là từ khóa trong các chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng chúng quá to lớn với mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một phương pháp đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây bọn họ hằng ngày. Sương bụi từ những phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác thải bên trên đường phố, những loại sông bốc mùi đó là ô nhiễm. Gồm rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, ô nhiễm tia nắng hoặc tiếng ồn. Họ sống vào sự ô nhiễm với quen với nó đến mức họ không còn nhận ra nó. Việc này không chỉ gây ra ảnh hưởng chung đến Trái đất, nhưng mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bọn chúng ta. Khí thải luôn luôn là một trong những lý do hàng đầu tạo ra những bệnh về đường hô hấp, cùng việc biến đổi khí hậu đang con gián tiếp gây ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Những nước phát triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm rà soát mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng chính những hoạt động hằng ngày. Nếu họ có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì bọn họ vẫn bao gồm để phạt triển mà không phá hủy Trái đất này.

Đoạn văn 3

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, and it makes the air become worse and worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, & I vày not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can vì to help improve the chất lượng of air is switching to lớn public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to lớn the air, và it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important lớn us, & we need to lớn keep it clean in order to have a healthy life.

Xem thêm:

Tạm dịch

Ngày nay, con người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, cùng ô nhiễm là một vào những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng ko khí. Bọn họ xây dựng thừa nhiều nhà máy sản xuất và thải ra thừa nhiều sương thải vào khí quyển, với nó tạo cho bầu không khí càng ngày càng tồi tệ hơn. Họ hít trực tiếp tất cả các hóa chất độc hại cùng tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng cơ mà hầu hết chúng ta có thể có tác dụng để giúp cải thiện chất lượng không gian là chuyển lịch sự dùng giao thông vận tải công cộng. 10 người tất cả thể cần 10 xe lắp thêm khác nhau, nhưng chúng ta có thể giảm sương thải từ những chiếc xe vật dụng đó bằng bí quyết sử dụng xe pháo buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng phụ thuộc thừa nhiều vào sản phẩm điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, cùng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể sử dụng quạt thay do máy điều hòa những ngày không quá nóng. Bầu không khí rất quan tiền trọng đối với chúng ta, và họ cần giữ nó sạch sẽ để tất cả một cuộc sống khỏe mạnh.

Đoạn văn 4

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to lớn stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms and floods, and prevent landslides. Rock. However, in recent years, due to forest burning và indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms & floods have thus happened unexpectedly và become more difficult to lớn prevent. In order khổng lồ reduce the damage caused by natural calamities & protect the living environment, many programs of afforestation & greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to lớn restore damaged forests, protect the environment và prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs khổng lồ be replicated khổng lồ protect the environment.

Tạm dịch

Rừng ko chỉ cung cấp oxy, giúp nhỏ người duy trì sự sống cơ mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại loại chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do bé người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu vực rừng bị phá hủy nghiêm trọng, tình trạng bão lũ bởi vì vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó khăn phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã gồm rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được công ty nước tổ chức đã diễn ra. Những khu vực rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai hơn nữa tạo công ăn việc tạo nên rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn 5

Vietnam is one of many countries that have lớn face the consequences of environmental pollution, và this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers và seas, illegal logging, etc. The media has been propagating a lot about protecting the environment, và the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or vị not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, & we can make it easier to lớn handle garbage if we follow the rules of waste sorting & dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose lớn use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light và often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute khổng lồ protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using & locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, & everyone has been exposed to lớn negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier.

Tạm dịch

Việt phái nam là một vào những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, với đây ko phải là trách nhiệm của riêng ai. Làng hội phát triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ các nhà máy, các chất thải ra những dòng sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép...v…v. Truyền thông đã cùng đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan trọng vào việc giữ gìn một môi trường sống trong lành. Họ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác rưởi đúng nơi quy định, ko hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác rến thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và họ hoàn toàn tất cả thể khiến việc xử lý rác rến trở bắt buộc dễ dàng hơn nếu họ tuân thủ quy định về phân loại rác và địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cộ cũng là một trong những tại sao hàng đầu khiến ô nhiễm không khí, vậy nên họ nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt sản phẩm công nghệ động cơ khi dừng đèn đỏ và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng nỗ lực cho xe pháo gắn máy. Chúng ta còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, tắt những thiết bị điện như TV, bóng đèn, quạt…v…v ngay sau khoản thời gian sử dụng với khóa vòi vĩnh nước lúc không cần thiết. Chúng ta đang sống thuộc với việc ô nhiễm môi trường, cùng hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu họ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của họ và những người bao bọc sẽ trở bắt buộc dễ dàng hơn rất nhiều.