THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp các Thông tư phép tắc về việc bỏ chứng từ ngoại ngữ, chứng từ tin học tập với công chức, viên chức.


*
Mục lục bài viết

*

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Tổng vừa lòng Thông tứ về bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

STT

Số hiệu

Trích yếu văn bản văn bản

Đối tượng công chức, viên chức

Ngày tất cả hiệu lực

1

Thông tứ 02/2022/TT-BCT

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương so với các ngạch công chức quản lý thị ngôi trường do bộ trưởng Bộ công thương ban hành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập với công chức cai quản thị trường

2

Thông tư 06/2021/TT-BTP

Bãi vứt văn phiên bản quy phạm pháp luật về công tác làm việc cán bộ trong nghành thi hành án dân sự do bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập với công chức thực hiện án dân sự

3

Thông bốn 2/2021/TT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương so với các ngạch công chức chăm ngành hành bao gồm và công chức siêng ngành văn thư do bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ ban hành

Bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học tập với công chức hành chính, văn thư

4

Thông tứ 29/2022/TT-BTC

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu ban hành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập với công chức kế toán, thuế, hải quan

5

Thông bốn 02/2022/TT-BVHTTDL

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp và xếp lương viên chức siêng ngành thư viện do bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch ban hành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập với viên chức thư viện

6

Thông tứ 03/2022/TT-BYT

Sửa đổi dụng cụ về tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập với viên chức ngành y tế

7

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp và xếp lương viên chức chăm ngành di sản văn hóa truyền thống do bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch ban hành

Bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành di tích văn hóa

8Thông tứ 08/2022/TT-BTTTT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chăm ngành công nghệ thông tin, an ninh thông tin

Bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học với viên chức âm nhạc viên, phạt thanh viên, chuyên môn dựng phim, con quay phim thuộc chăm ngành thông tin và Truyền thông.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp và xếp lương viên chức chăm ngành văn hóa truyền thống cơ sở

Bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học với viên chức chuyên ngành văn hóa truyền thống cơ sở

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong số cơ sở giáo dục đào tạo mầm non công lập vị Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ban hành

Bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học với viên chức thầy giáo tiểu học

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức gia sư trung học cơ sở

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học ít nhiều công lập vị Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành

Bài viết liên quan