Cùng với sự trở nên tân tiến của nền ghê tế, thì con số doanh nghiệp thành lập hàng năm ngày càng nhiều. Điều này đồng nghĩa tương quan với mức cạnh tranh ở mức trên thị trường cũng càng ngày trở phải gay gắt. Vì thế, các hiệ tượng quảng cáo thành phầm đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong planer tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp.

*
*
*
*
*
*
*

Thế nhưng, nhằm có thể tổ chức triển khai thành công và sở hữu về tác dụng như ý muốn đợi các doanh nghiệp rất cần phải lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp đồng thời còn phải định vị được đối tượng người dùng khách hàng mục tiêu hướng đến để thu hút bạn xem và tham gia chương trình. Vẻ ngoài phát sampling miễn tầm giá tại các siêu thị hay trung tâm cài đặt sắm,… được xem là một trong các hình thức quảng cáo sản phẩm mang lại công dụng tương đối cao.