Với ao ước muốn đưa về cho các bạn học sinh lớp 10 tất cả thêm nhiều tài liệu tiếp thu kiến thức môn Hóa học, huynhhuunghia.edu.vn giới thiệu tài liệu bài tập dứt phương trình chất hóa học về Halogen.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 10 chuong halogen

Tài liệu bao gồm 9 trang tổng hợp cục bộ lí thuyết, cách thức kèm theo các ví dụ và bài tập minh họa kèm theo. Hi vọng nội dung tài liệu sẽ giúp chúng ta học sinh học xuất sắc môn hóa học lớp 10 kết quả hơn. Ngoài ra các bạn bài viết liên quan Bài tập về tính chất hóa học tập và phương pháp điều chế Halogen, bài bác tập thừa nhận biết, bóc tách chất nhóm Halogen. Mời các bạn tham khảo và thiết lập tài liệu tại đây.

Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Lý thuyết và phương thức giải

– nắm vững các tính chất hóa học của những halogen với hợp hóa học của chúng

– một số tính chất đặc thù cần giữ ý:

+ Halogen là những phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo cho iot, tính oxi hoá bớt dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau nó thoát khỏi dung dịch muối hạt halogen.

+ Flo tất cả độ âm điện lớn nhất nên trong toàn bộ các hợp hóa học chỉ bao gồm số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, kế bên số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng mạnh từ HF HBrO4 > HIO4.

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. xong chuỗi bội phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2O

2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng những phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: chấm dứt các phương trình hóa học theo sơ đồ vật sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b, 1. Sắt + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng tiến hành các đổi khác dưới đây, ghi tên những chất và điều kiện của phản ứng.

Câu 2. Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc hàng nào bên dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà chảy khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2021, Mã Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho các chất sau: KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4(6). Axit HCl công dụng được với các chất:

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho những chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tính năng được với các chất :

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (5), (6).

D. (3), (6).

Câu 6. Cho các phản ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo nên đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ đưa hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X cùng Y là sản phẩm sau cuối của quy trình chuyển hóa. Những chất X với Y là :