Việc ghi số, ký hiệu (hay được gọi chung là số hiệu) văn phiên bản hành chính hiện thời phải vâng lệnh quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, rõ ràng như sau:


*

Mục lục bài bác viết

**Số của văn bạn dạng hành chính là số sản phẩm tự văn phiên bản do cơ quan, tổ chức ban hành trong 1 năm được đăng ký tại Văn thư phòng ban theo quy định. Số của văn bạn dạng được ghi bằng chữ số Ả Rập.Bạn sẽ xem: biện pháp đánh số công văn đi với đến

Lưu ý, ngôi trường hợp các Hội đồng, Ban, Tổ của cơ quan, tổ chức triển khai (gọi thông thường là tổ chức triển khai tư vấn) được ghi là "cơ quan ban hành văn bản" và được áp dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức để phát hành văn bản thì buộc phải lấy khối hệ thống số riêng.

Bạn đang xem: Cách đánh số văn bản đi

**Ký hiệu của văn bản hành chính

Ký hiệu của văn phiên bản bao tất cả chữ viết tắt tên nhiều loại văn phiên bản và chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước bao gồm thẩm quyền phát hành văn bản:

- Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai và những đơn vị trong mỗi cơ quan, tổ chức hoặc nghành nghề dịch vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quy định cụ thể, bảo đảm an toàn ngắn gọn, dễ dàng hiểu.

- Chữ viết tắt tên các loại văn bản:

STT

Tên nhiều loại văn phiên bản hành chính

Chữ viết tắt

1.

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2.

Quyết định (cá biệt)

3.

Chỉ thị

CT

4.

Quy chế

QC

5.

Quy định

QyĐ

6.

Thông cáo

TC

7.

Thông báo

TB

8.

Hướng dẫn

HD

9.

Chương trình

CTr

10.

Kế hoạch

KH

11.

Phương án

PA

12.

Đề án

ĐA

13.

Dự án

DA

14.

Báo cáo

BC

Biên bản

BB

16.

Xem thêm: Danh Sách Các Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất, Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất

Tờ trình

TTr

17.

Hợp đồng

18.

Công điện

19.

Bản ghi nhớ

BGN

20.

Bản thỏa thuận

BTT

21.

Giấy ủy quyền

GUQ

22.

Giấy mời

GM

23.

Giấy giới thiệu

GGT

24.

Giấy ngủ phép

GNP

25.

Phiếu gửi

PG

26.

Phiếu chuyển

PC

27.

Phiếu báo

PB

Ví dụ: Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT năm 2020, gồm QĐ là tên viết tắt của văn phiên bản hành chủ yếu - Quyết định, BGDĐT là tên gọi viết tắt của cơ quan ban hành văn bạn dạng hành bao gồm - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Riêng so với văn bạn dạng hành chính là công văn, ký hiệu bao hàm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn với chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc nghành nghề dịch vụ được giải quyết.

Ví dụ: Công văn 4433/BYT-KCB năm 2020, tất cả BYT là tên viết tắt của cơ quan phát hành văn bạn dạng hành chính - cỗ Y tế, KCB là tên gọi viết tắt của đơn vị chức năng soạn thảo văn bạn dạng hành chủ yếu - Cục thống trị Khám chữa bệnh.

**Thể thức trình bày trên văn phiên bản hành chính

- Số, ký kết hiệu của văn bản được đặt canh giữa bên dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Từ bỏ "Số" được trình diễn bằng chữ in thường, kích cỡ chữ 13, vẻ bên ngoài chữ đứng; sau từ "Số" bao gồm dấu nhị chấm (:); với các số nhỏ tuổi hơn 10 buộc phải ghi thêm số 0 phía trước.

- ký kết hiệu của văn bản được trình diễn bằng chữ in hoa, kích cỡ chữ 13, hình dáng chữ đứng.

- thân số và ký kết hiệu văn phiên bản có dấu gạch chéo (/), giữa những nhóm chữ viết tắt trong cam kết hiệu văn bản có lốt gạch nối (-), không phương pháp chữ.