Tóm tắt

huynhhuunghia.edu.vn Excel hỗ trợ một số điều khiển cho những trang thoại có lợi cho việc chọn các mục xuất phát điểm từ 1 danh sách. Ví dụ về các điều khiển và tinh chỉnh là hộp danh sách, vỏ hộp tổ hợp, nút xoay cùng thanh cuộn. Để biết thêm tin tức về điều khiển biểu chủng loại trong Excel, hãy coi Tổng quan liêu về biểu mẫu,điều khiển biểu mẫu mã và ActiveX khiển biểu mẫu mã trên trang tính .Bạn vẫn xem: Cách thực hiện developer vào excel 2010

Các cách thức sau đây cho biết cách áp dụng hộp danh sách, vỏ hộp tổ hợp, nút xoay và thanh cuộn. Những ví dụ thực hiện cùng một danh sách, nối kết ô cùng hàm Index.

Bạn đang xem: Cách sử dụng developer trong excel 2010

Bật tab nhà phát triển

Để thực hiện các điều khiển biểu chủng loại trong Excel 2010 trở lên, bạn phải nhảy tab đơn vị phát triển. Để thực hiện điều này, hãy làm cho theo quá trình sau:

Bấm Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

*

Bấm tùy chỉnh thiết lập Ribbon vào ngăn mặt trái.

*

Chọn vỏ hộp kiểm Nhà phạt triển bên dưới Tab chính ở mặt phải, rồi bấm OK.

Để thực hiện các tinh chỉnh biểu chủng loại Excel 2007, chúng ta phải nhảy tab nhà phát triển. Để triển khai điều này, hãy có tác dụng theo công việc sau:

Bấm vào Nút huynhhuunghia.edu.vn Office, rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

*

Bấm vào Phổbiến , lựa chọn hộp kiểm Hiểnthị tab bên phát triển trong Dải băng, rồi nhấn vào OK.

*

Thiết lập danh sách, nối kết ô và chỉ còn mục

Trong trang tính mới, hãy nhập các mục sau vào phạm vi H1:H20:

H1: Skates

H2 : VCR

H3 : Desk

H4 : Mug

H5 : Ô tô

H6 : thứ Giặt

H7 : Công bị Khởi động khối hệ thống Khởi động Hệ thống

H8 : xe đạp

H9 : Điện thoại

H10: Số lượng

H11: Kẹo

H12: Loa

H13: Dress

H14: Blanket

H15: khô hơn

H16: Guitar

H17: thô hơn

H18: bộ Công cụ

H19: VCR

H20: Ổ cứng

Trong ô A1, hãy nhập phương pháp sau đây: =INDEX(H1:H20,G1,0)

Ví dụ về vỏ hộp danh sách

Để thêm hộp list trong Excel 2007 trở lên, hãy nhấn vào tab bên phát triển, bấm Chèn trong nhóm Điều khiển, rồi bấm Biểu mẫu mã Hộp list (Điều khiển) bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.

*

Để thêm hộp danh sách trong Excel 2003 và trong những phiên bản Excel cũ hơn, hãy bấm nút Hộp danh sách trên thanh luật pháp Biểu mẫu. Ví như thanh quy định Biểu mẫu mã không hiển thị, hãy trỏ cho tới Thanh phương pháp trên thực đơn Dạng xem, rồi click chuột Biểu mẫu.

Bấm vào địa chỉ trang tính nơi bạn muốn góc trên phía trái của hộp danh sách xuất hiện, rồi kéo hộp list đến nơi bạn muốn góc dưới bên buộc phải của hộp danh sách xuất hiện. Trong ví dụ này, hãy tạo một vỏ hộp danh sách bao hàm các ô B2:E10.

Trong nhóm Điều khiển, bấm thuộc tính.

Trong hành lang cửa số Định dạng Đối tượng, nhập tin tức sau đây, rồi bấm OK.

Để xác minh phạm vi cho danh sách, hãy nhập H1:H20 vào vỏ hộp Phạm vi đầu vào.

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy trực thuộc vào mục nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

giữ ý: các tùy lựa chọn Đa và không ngừng mở rộng chỉ hữu ích khi bạn đang sử dụng quá trình huynhhuunghia.edu.vn Visual Basic for Applications nhằm trả về các giá trị của danh sách. Quanh đó ra, lưu ý rằng hộp kiểm màu sắc 3-D sẽ thêm diện trang bố chiều vào vỏ hộp danh sách.

Hộp list sẽ hiển thị danh sách các mục. Để dùng hộp danh sách, hãy bấm chuột bất kỳ ô nào để hộp list không được chọn. Trường hợp bạn bấm vào một mục vào danh sách, ô G1 đã được update thành số cho thấy vị trí của mục được lựa chọn trong danh sách. Cách làm INDEX trong ô A1 cần sử dụng số này để hiển thị tên của mục.

Ví dụ về vỏ hộp tổ hợp

Để thêm hộp tổ hợp trong Excel 2007 trở lên, hãy nhấp chuột tab bên phát triển, bấm Chèn ,rồi bấm Hộp tổ hợp dưới Điều khiển Biểu mẫu.
Để thêm hộp tổ hợp trong Excel 2003 và trong những phiên phiên bản Excel cũ hơn, hãy bấm nút Hộp tổng hợp trên thanh khí cụ Biểu mẫu.

Bấm vào địa chỉ trang tính nơi bạn có nhu cầu góc trên phía trái của hộp tổ hợp xuất hiện, rồi kéo hộp tổ hợp đến nơi bạn có nhu cầu góc dưới bên đề nghị của hộp list xuất hiện. Trong lấy ví dụ này, hãy tạo ra một hộp tổ hợp bao gồm các ô B2:E2.

Bấm chuột yêu cầu vào vỏ hộp tổ hợp, rồi click chuột Định dạng Điều khiển.

Nhập tin tức sau đây, rồi bấm OK:

Để khẳng định phạm vi mang lại danh sách, hãy nhập H1:H20 vào hộp Phạm vi đầu vào.

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy ở trong vào mục làm sao được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô. 

Trong hộp dòng thả xuống, nhập 10. Mục nhập này khẳng định số mục sẽ tiến hành hiển thị trước khi chúng ta phải áp dụng thanh cuộn để xem các mục khác.

lưu lại ý: Hộp kiểm màu sắc bóng 3-D là tùy chọn. Biểu đồ vật này thêm diện đẹp ba chiều vào vỏ hộp thả xuống hoặc vỏ hộp tổ hợp.


Hộp thả xuống hoặc hộp tổng hợp sẽ hiển thị danh sách những mục. Để sử dụng hộp thả xuống hoặc vỏ hộp tổ hợp, hãy nhấp chuột ô bất kỳ để đối tượng người sử dụng không được chọn. Khi bạn nhấn vào một mục trong vỏ hộp thả xuống hoặc hộp tổ hợp, ô G1 đã được update thành số biểu lộ vị trí trong danh sách của mục được chọn. Phương pháp INDEX trong ô A1 cần sử dụng số này nhằm hiển thị thương hiệu của mục.

Ví dụ về nút Xoay

Để thêm nút xoay trong Excel bạn dạng 2007 trở lên, nhấp chuột tab bên phát triển, bấm vào Chèn ,rồi click chuột Nút Xoay bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn có nhu cầu góc trên bên trái của nút chuyển phiên xuất hiện, rồi kéo nút xoay mang đến nơi bạn muốn góc bên dưới bên phải của nút luân chuyển xuất hiện. Trong ví dụ như này, tạo nút xoay bao hàm các ô B2: B3.

Xem thêm:

Bấm chuột bắt buộc vào nút xoay, rồi bấm vào Định dạng Điều khiển.

Nhập tin tức sau đây, rồi bấm OK:

Trong hộp giá trị hiện tại tại, nhập 1.Giá trị này khởi tạo ra nút xoay để bí quyết INDEX đã trỏ mang đến mục trước tiên trong danh sách.

Trong hộp giá trị về tối thiểu, nhập 1.Giá trị này hạn chế phần trên thuộc của nút xoay mang đến mục đầu tiên trong danh sách.

Trong hộp giá bán trị tối đa, nhập 20.Số này xác định số mục nhập về tối đa vào danh sách.

Trong hộp chuyển đổi tăng dần, nhập 1.Giá trị này điều hành và kiểm soát số lần nút xoay tinh chỉnh giá trị hiện tại tăng dần.

Để đặt cực hiếm số vào ô G1 (tùy thuộc vào mục làm sao được lựa chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

Bấm vào ô ngẫu nhiên để nút xoay ko được chọn. Lúc bạn nhấp chuột điều khiển lên hoặc xuống trên nút xoay, ô G1 được cập nhật thành số cho thấy giá trị bây giờ của nút xoay cộng hoặc trừ biến hóa tăng dần của nút xoay. Sau đó, số này sẽ cập nhật công thức INDEX trong ô A1 để hiển thị mục tiếp theo sau hoặc trước đó.Giá trị của nút xoay đang không đổi khác nếu giá trị hiện tại là một và bạn nhấn vào điều khiển xuống hoặc ví như giá trị bây giờ là 20 và bạn bấm chuột điều khiển lên.

Ví dụ về thanh cuộn

Để thêm thanh cuộn trong Excel bản 2007 trở lên, hãy bấm vào tab đơn vị phát triển, bấm Chèn ,rồi bấm Thanh Cuộn bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.
Để thêm thanh cuộn vào Excel 2003 và trong những phiên bản trước của Excel, hãy bấm nút Thanh Cuộn trên thanh biện pháp Biểu mẫu.

Bấm vào địa chỉ trang tính nơi bạn có nhu cầu góc trên bên trái của thanh cuộn xuất hiện, sau đó kéo thanh cuộn mang đến nơi bạn muốn có góc dưới bên nên của thanh cuộn. Trong lấy một ví dụ này, chế tác một thanh cuộn bao hàm các ô B2:B6 độ cao và cao khoảng 1 phần tư chiều rộng lớn của cột.

Bấm chuột cần vào thanh cuộn, rồi bấm vào Định dạng Điều khiển.

Nhập tin tức sau đây, rồi bấm OK:

Trong hộp giá trị hiện tại, nhập 1.Giá trị này khởi tạo ra thanh cuộn sao để cho công thức INDEX đã trỏ đến mục thứ nhất trong danh sách.

Trong hộp giá bán trị về tối thiểu, nhập 1.Giá trị này tinh giảm đầu thanh cuộn nghỉ ngơi mục trước tiên trong danh sách.

Trong hộp giá trị về tối đa, nhập 20. Số này xác định số mục nhập buổi tối đa trong danh sách.

Trong hộp Thay thay đổi tăng dần, nhập 1.Giá trị này kiểm soát điều hành số lượng số mà tinh chỉnh thanh cuộn tăng đột biến giá trị hiện nay tại.

Trong hộp gắng đổi trang, nhập 5. Giá trị này kiểm soát điều hành giá trị hiện tại sẽ tăng bao nhiêu nếu bạn nhấn vào bên vào thanh cuộn ở một trong hai mặt của vỏ hộp cuộn).

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy ở trong vào mục như thế nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

Bấm vào ô ngẫu nhiên để không lựa chọn thanh cuộn. Lúc bạn bấm vào điều khiển lên hoặc xuống bên trên thanh cuộn, ô G1 sẽ được update thành số cho thấy thêm giá trị bây giờ của thanh cuộn cộng thêm hoặc trừ biến hóa tăng dần của thanh cuộn. Số này được dùng trong phương pháp INDEX sinh sống ô A1 để hiện mục cạnh bên hoặc trước mục hiện nay tại. Bạn có thể kéo vỏ hộp cuộn để thay đổi giá trị hoặc nhấn vào thanh cuộn ở 1 trong hai bên của hộp cuộn để tăng nhiều thêm 5 mục (giá trị biến đổi trang). Thanh cuộn đã không biến đổi nếu cực hiếm hiện tại là 1 trong những và chúng ta bấm tinh chỉnh xuống, hoặc nếu giá trị bây giờ là trăng tròn và bạn nhấn vào điều khiển lên.


Mới nhất
Dành mang lại bạn
Mua page facebookChơi lô đề THABET tỷ lệ 1 nạp năng lượng 99Kèo nhà cái