giahan_2003 mong Vòng tìm kiếm Đâu của công ty đây.....tym Folow Sol nhằm xem hầu như vd mới nha