Đâu bắt buộc Bởi Mùa Thu

Em ru gì ? Lời ru mang đến đá núi, đá núi tật nguyền, lốt rạn thời gian.Em ru gì ? Lời ru cho đại dương khơi, đại dương khơi biết lúc nào ngừng lại.Em ru gì ? Lời ru đến ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên đột tắt nữa chừng.Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.Lá trút bỏ rơi nhiều, đâu chỉ bởi mùa thu.Em ru gì ? Lời ru bao tiếc nuối nuối, nhớ tiếc nuối một đời, ước vọng tàn phai.Em ru gì ? Lời ru cho 1 ngày mai, tương lai biết lúc nào trở lại.Em ru gì ? Lời ru mang đến ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên tự dưng tắt nữa chừng.Thôi chớ hát ru! Thôi đừng day dứt.Lá trút rơi nhiều đâu chỉ có bởi mùa thu.Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì đến ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên chợt tắt nữa chừng.Thôi đừng hát ru! Thôi chớ day dứt.Lá buông bỏ rơi nhiều đâu riêng gì bởi mùa thu.......Thôi đừng hát ru! Thôi chớ day dứt.Lá trút rơi nhiều đâu phải chỉ bởi mùa thu.


Bạn đang xem: Đâu phải bởi mùa thu

Đâu nên Bởi Mùa Thu

Em ru gì ? Lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền, dấu rạn thời gian.Em ru gì ? Lời ru cho biển cả khơi, hải dương khơi biết bao giờ ngừng lại.Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì đến ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.Lá trút bỏ rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu.Em ru gì ? Lời ru bao nhớ tiếc nuối, tiếc nuối nuối một đời, ước vọng tàn phai.Em ru gì ? Lời ru cho ngày mai, sau này biết khi nào trở lại.Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì mang đến ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên bỗng nhiên tắt nữa chừng.Thôi chớ hát ru! Thôi chớ day dứt.Lá buông bỏ rơi nhiều đâu chỉ bởi mùa thu.Em ru gì ? Lời ru mang đến ta, một đời đam mê, một đời giông tố.Em ru gì mang đến ta, qua bao ngày phôi pha.....Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.Thôi đừng hát ru! Thôi chớ day dứt.Lá trút rơi nhiều đâu phải chỉ bởi mùa thu.......Thôi đừng hát ru! Thôi chớ day dứt.Lá trút bỏ rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.


*Ngọn Lửa cao nguyên trung bộ

Siu black

*
460.430


http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20120119/7P8f84XNG2JIQzNuIOPj58f868b9740da.jpg

Rock bi thiết

Siu black

*
155.595


http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20120119/7P8f84XNG2JIQzNuIOPj58f868b9740da.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg

Xem thêm: Kể Lại Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ, Kể Lại Nội Dung Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ

http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20210114/OFfxuHSp941Ewc23keb0600008ba54c2f.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.huynhhuunghia.edu.vn.net/bucket-image-huynhhuunghia.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg

BÌNH LUẬN


Trải nghiệm tốt hơn với áp dụng huynhhuunghia.edu.vn

*
*
*


Nghe nhạc cấp tốc hơn với phầm mềm huynhhuunghia.edu.vn

social huynhhuunghia.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan công ty quản: Công ty truyền thông media Viettel (Viettel Media) – chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, nam Từ Liêm, tp hà nội

quan tâm khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
huynhhuunghia.edu.vn.vn