*

Bạn đang xem: Địa chỉ trường đại học kiến trúc tp hcm

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
-- link liên kết -- Cổng tin tức Thư Viện

Trường Đại học kiến trúc Thành phố hồ Chí Minh

Tổng đài năng lượng điện thoại:(028) 38.222748

--------------------------

Cơ sở yêu cầu Thơ

Điện thoại: (0292) 251 303 - 251 737

--------------------------

Cơ sở Đà Lạt

huynhhuunghia.edu.vn

Điện thoại: (0263) 355 2527

--------------------------

Cơ sở Thủ Đức

Điện thoại: (028) 37 228 277

=========================

BAN GIÁM HIỆU

Thư ký kết BGH

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:139 Cô Hoàng Hôn)

=========================

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Công đoàn

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146 cô Linh)

huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:122)

=========================

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Phòng Hành chủ yếu Tổng hợp

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Phòng tổ chức triển khai Nhân sự

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146) hoặc (028) 38.239181

huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Phòng kế hoạch Tài chính

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:107)

huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Phòng cai quản Khoa học với Công nghệ

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:141) hoặc (028) 38.299578

--------------------------

Phòng thống trị Đào tạo

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm sản phẩm nhánh: 158)

Emai: phongqldt
huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Phòng công tác sinh viên

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm thứ nhánh: 155)

Emai: phongcthssv
huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Phòng Khảo thí với Đảm bảo chất lượng

huynhhuunghia.edu.vn

Điện thoại bốn vấn tuyển sinh:(028) 22003275 hoặc 0326180575

--------------------------

Phòng điều tra giáo dục

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:144)

gmail.com

--------------------------

Ban làm chủ Dự án

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:145) hoặc (028) 62.907 018

=========================

CÁC VIỆN ĐÀO TẠO

Viện Đào tạo Sau Đại học

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:121) hoặc (028) 38.244 677 hoặc tương tác trực tiếp qua số năng lượng điện thoại: 0372879100

huynhhuunghia.edu.vn

--------------------------

Viện Đào chế tạo ra Quốc tế

huynhhuunghia.edu.vn (tư vấn tuyển sinh chương trình giảng dạy liên kết quốc tế)

Đối với những sự việc liên quan tiền đến bắt tay hợp tác và đào tạo quốc tế, xin vui lòng tương tác Viện Đào tạo ra Quốc tế:

Ông Vũ Việt Anh - Viện trưởng: anh.vuviet

Xem thêm: 19 Kính Thiên Văn Mạnh Nhất Hợp Lực Chưa Từng Có Quan Sát Hố Đen Nổi Tiếng

huynhhuunghia.edu.vn

Ông trằn Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý bắt tay hợp tác quốc tế: nguyen.tranphamsi
huynhhuunghia.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Tố Uyên - chuyên viên ĐTQT: uyen.ng2412
gmail.com

=========================

Thời gian có tác dụng việc:từ thứ Hai đến thứ Sáu

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

=========================

CÁC KHOA

Khoa con kiến trúc: (028) 38.222748 - (ext: 147)

Khoa Quy hoạch: (028) 38.222748 - (ext: 127)

Khoa nghệ thuật Hạ tầng Đô thị: (028) 38.222748 - (ext: 116)

Khoa mỹ thuật Công nghiệp: (028) 38.222748 - (ext: 125)

Khoa Xây dựng: (028) 38.222748 - (ext: 133)

Khoa kỹ thuật Cơ bản: (028) 38.222748 - (ext: 150)

Khoa Lý luận bao gồm trị: (028) 38.222748 - (ext: 123)

Khoa phong cách xây dựng Nội thất: (028) 38.222748 - (ext: 129)

Khoa Mỹ thuật: (028) 38.222748 - (ext: 161)

=========================

THƯ VIỆN

Trung tâm tin tức và Thư viện

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext: 162)

=========================


*

fanpage facebook Khoa Quy hoạch
fanpage Trường
Thư viện loài kiến trúc