*

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán

• Đọc, viết, so sánh những số gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số bao gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • search một trong số phần đều bằng nhau của một số trong những • rèn luyện trang 26 • chia số có hai chữ số đến số gồm một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép chia hết cùng phép chia gồm dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một số trong những lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một vài lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số phân chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành đo độ dài (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • bài toán giải bởi hai phép tính • câu hỏi giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có ba chữ số cùng với số có một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số phệ gấp mấy lần số bé bỏng • rèn luyện trang 58 • Bảng phân tách 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số bé xíu bằng 1 phần mấy số béo • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • chia số có hai chữ số cho số gồm một chữ số • chia số bao gồm hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có ba chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • chia số có bố chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • trình làng bảng chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số đến 10 000


• những số tất cả bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sống giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, nửa đường kính • Nhân số có bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân tách số có bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số bao gồm bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • luyện tập trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với thống kê số liệu • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số mang đến 100 000


Xem thêm: Hoài Linh Vẫn Được Xét Tặng Danh Sách Nghệ Sĩ Ưu Tú 2015, Danh Sách Nghệ Sĩ Ưu Tú Việt Nam

• các số gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • những số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền việt nam • luyện tập trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 162 • chia số có năm chữ số đến số tất cả một chữ số • phân tách số tất cả năm chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số cho 10 000 •Chương 4: các số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm