Giải VBT Toán lớp 3 trang 63, 64 Tập 2 bài xích 138 đầy đủ, cung ứng các em học viên củng cố kỹ năng và phát âm rõ phương pháp giải những dạng bài bác tập trong vở bài bác tập.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2


Mời thầy cô và chúng ta học sinh tìm hiểu thêm ngay Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 63, 64 thiết yếu xác được đội ngũ chuyên viên biên soạn ngăn nắp và không thiếu thốn nhất bên dưới đây.

Bài 138: Luyện tập

Giải bài 138 trang 63, 64 VBT Toán lớp 3 Tập 2

Bài 1 trang 63 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 8cm.

a) Tính chu vi hình chữ nhật

b) Tính diện tích hình chữ nhật.

Tóm tắt

Lời giải:

3dm = 30cm

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 8) x 2 = 76 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 8 = 240 (cm2)

Đáp số: Chu vi: 76cm

Diện tích: 240cm2.

Bài 2 trang 64 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Cho hình H gồm nhì hình chữ nhật ABCD và DEGH (xem hình vẽ). Tính diện tích hình theo kích thước hình vẽ.

Lời giải:

a) Diện tích hình ABCD là:

25 x 8 = 200 (cm2)

Diện tích hình DEGH là:

15 x 7 = 105 (cm2)

b) Diện tích hình H là:

SH = SABCD + SDEGH = 200 + 105 = 305 (cm2)

Đáp số: a) SABCD = 200 cm2

SDEGH = 105 cm2.

b) SH = 305 cm2.

Xem thêm: Các Bài Tập Về Dãy Tỉ Số Bằng Nhau ? 6 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Bài 3 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích và chu vi hình đó

Tóm tắt

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

8 x 24 = 192 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

(24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Đáp số: Diện tích là 192 cm2.

Chu vi là 64cm

Bài 4 trang 64 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

- Diện tích hình A lớn rộng diện tích hình B.

- Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

- Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

Lời giải:

- Diện tích hình A lớn rộng diện tích hình B.

- Diện tích hình A bé rộng diện tích hình B.

- Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài về Giải VBT Toán lớp 3 trang 63, 64 Tập 2 bài bác 138 đầy đủ tệp tin PDF hoàn toàn miễn phí.