Bài toán kiểm tra một số trong những có nên là số yếu tắc không là 1 trong bài toán rất là cơ bản khi chúng ta học bất kể một ngôn ngữ lập trình nào, trong nội dung bài viết này mình share với chúng ta thuật toán kiểm tra số thành phần trong pascal đơn giản và dễ hiểu nhất, nó không hẳn là thuật toán buổi tối ưu nhưng dễ dàng nắm bắt và tương xứng với đối tượng người dùng học sinh THCS dưới đây hãy tham khảo với huynhhuunghia.edu.vn để tất cả cách tra cứu số nguyên tố.

Bạn đang xem: Hàm kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Video thuật toán bình chọn số nguyên tố

Nội dung vấn đề kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Viết lịch trình kiểm tra một số n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inpDữ liệu ra file: nguyento.outChứa số nYes (No)

Ý tưởng của thuật toán: kiểm soát đúng như khái niệm số nguyên tố, ta chỉ việc xem số đó có to hơn 1 không và tất cả bao nhiêu ước, trường hợp chỉ có hai ước thì là số yếu tắc còn trái lại thì không phải.

Thuật toán tìm số nguyên tố

*

Chương trình viết hàm đánh giá số nhân tố viết bằng miễn phí pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh nhỏ kiem tra so nguyen to lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nHầu hết đa số chương trình mà mình viết đều sử dụng chương trình con, theo mình nên tập cho học viên thói quen vì vậy ngay trường đoản cú những bài tập đầu tiên.

Bạn cũng rất có thể tham khảo chương trình bình chọn số nhân tố trong Scratch

Sau khi học sinh nắm được thuật toán chất vấn số nhân tố ta có thể phát triển thêm một số bài toán liên quan như sau:

Một số bài toán về số nguyên tố

Bài 1.1. Viết lịch trình nhập vào một trong những n, xuất ra đông đảo số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bằng n và tổng của tất cả những số yếu tố đó.

Xem thêm: Phi Thanh Van - Tag: Phi Thanh Vân

Dữ liệu vào file: Sum_nt.inpDữ liệu ra file: Sum_nt.out
Chứa số n– cái 1: chứa những số yếu tố

– chiếc 2: cất tổng những số nhân tố trên

Bài tập trên bản thân yêu cầu học sinh sử dụng công tác co để giải quyết và xử lý qua kia rèn luyện cho học viên tư duy kế thừa

Ý tưởng của thuật toán:

Có một chương trình con kiểm tra số nguyên tốTa chỉ cần duyệt từ 1 đến n xem có số nào là số yếu tố không nhằm đếm và cùng dồn.

program Dem_nguyen_to;var m,k,s:longint;f:text;------ chuong trinh bé kiem tra so nguyen to ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nBài 1.2. Viết lịch trình phân tích một số tự nhiên n (n Dữ liệu vào file: pt_nt.inpDữ liệu ra file: pt_nt.outChứa số n

VD: 1001 dòng: cất kết quả

VD: 2.2.5.5Đối với bài toán này ta chia số kia (nếu phân tách hết) đến số yếu tắc (duyệt từ số nguyên tố bé dại đến lớn).

program phan_tich_nguyen_to;var m,k,j:longint;f:text;------ chuong trinh bé kiem tra so nguyen khổng lồ ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n2) và (ngto(k)=false) bởi begin j:=2;while (k thủ thuật j 0) & (ngto(k)=false) and(jTrên đấy là 3 bài xích lập trình Pascal về số nguyên tố, qua bài bác này các bạn cần cầm cố vững

Thuật toán soát sổ số thành phần (nên viết công tác con)Cách viết và điện thoại tư vấn chương trình conCách nhập xuất tài liệu từ tệp tin trong Pascal.

Xin xin chào và hẹn chạm chán lại các bạn!