1. Đầu tiên các bạn phải xác minh sự khiếu nại mà mình thích chơi, tìm hiểu thêm trên những trang của trò chơi như trang ngôi sao 5 cánh thời trang, Kỳ Tích Noãn Noãn, My Miracle Nikki(mình thì thường được các bạn trong hội thông tin các sự kiện lớn tới đây ^.^) ... Để biết kim cương buổi tối thiểu mà mình muốn full sự khiếu nại đó.Bạn đã xem: Mẹo chơi ngôi sao thời trang

Khi đã xác minh được sự kiện mà bạn thích chơi thì bạn khẳng định còn từng nào thời gian. Nếu thời gian còn dài thì lúc chơi game có những sự kiện không giống thì các bạn chơi đông đảo lượt miễn phí hay lấy cỗ mà mình thích thôi. 

2. Làm trách nhiệm ngày:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cái này thì bạn nào cũng biết, và mình thấy trường hợp như các bạn không làm các bước sau thì ít nhất chúng ta cũng làm trọng trách ngày. Vì phương pháp này nhanh hồi kim cưng cửng nhất. Từng ngày bạn nhận được 53 kim cương.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi ngôi sao thời trang

3. Phân chia sẻ:

Bình hay khi tất cả chặng bắt đầu thì mỗi lần bạn quá ải với tăng hạng thì dưới chữ tăng hạng thường có chữ phân tách sẻ. Còn không thì bạn vào khu Thi Đấu cùng phối đồ win tăng hạng thì nó cũng đều có chữ chia sẻ như núm này.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn phân tách sẻ chấm dứt thì nhận thấy 5 kim cương.

Tiếp theo bạn vào núm Đồ ở phía trên nhà nhỏ, bạn chia sẻ +2 kim cương

Oops! This image does not follow our content guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

biến đổi chia sẻ +2 kim cương">

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn vào bình chọn -> chuyển đổi chia sẻ +2 kim cương.

Xem thêm: Trường Đại Học Nguyễn Huệ (Sĩ Quan Lục Quân 2), Trường Đại Học Nguyễn Huệ

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vượt 1 ải bất kỳ, khi vượt ải các bạn nhớ chớ phối thứ hạng S mà các bạn phối sao được A, B hoặc C như thế này.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn share +4 kim cương

Từ việc chia sẻ trên thì một ngày bạn có thêm 15 kim cương.

Ví dụ: Khoảng trong thời điểm tháng 7 cho tháng 8 năm sau sẽ sở hữu sự kiện béo là đánh Hải Vân Hoang, sự khiếu nại này đùa giống sự khiếu nại Phong Hoa Tuyết Nguyệt với Tứ Đại Gia Tộc. Số kim cương cơ mà mình dự trù của sự khiếu nại này là bên trên 8k KC. Vị vậy, từ hiện thời đến sự khiếu nại còn ít nhất 6 tháng, nếu như mình không chơi ngẫu nhiên sự kiện nào mang lại lúc kia thì bản thân tính vừa đủ 1 tháng là 30 ngày, một ngày mình share và làm trọng trách được 68 KC, như vậy:

6 x 30 = 180 ngày

30 x 68 = 12 240 KC

Còn chưa tính vào ngày đầu tuần mình sẽ nhận được 60 KC ở khu vực thi đấu. 1 tháng bao gồm 4 tuần vậy 6 x 4 = 24

24 x 60 = 1 440 kc

Và từng tháng bạn điểm danh nhận được 500 kim cương: 500 x 6 = 3 000

Vậy tổng cộng trong khoảng thời gian nửa năm mình tích được: 12 240 + 1 440 + 3 000 = 16 680 kc

Từ việc chia sẻ này bản thân chúc chúng ta tích được nhiều kim cương như mình muốn nhé.