Tháng Mười hai 18, 2021Tháng Mười nhì 19, 2021 Để lại một phản hồi trên hướng dẫn Sử dụng khối hệ thống Xantrex Freedom e-GEN
Trang nhà » xantrex » Hướng dẫn Sử dụng khối hệ thống Xantrex Freedom e-GEN

*
*

NGUY HIỂM CỦA CHÁY, SỐC ĐIỆN, NỔ, HOẶC bay ARC


Hướng dẫn Sử dụng hệ thống Freedom e-GEN này bổ sung và kết hợp bằng cách tham khảo, lí giải sử dụng sản phẩm liên quan mang đến từng sản phẩm trong khối hệ thống điện. Sau thời điểm táihuynhhuunghia.edu.vnewtrong giải đáp này, bạn phải đọc những hướng dẫn sử dụng thành phầm có liên quan. Trừ khi được chỉ định, thông tin về an toàn, thông số kỹ thuật kỹ thuật, cách lắp đặt và quản lý và vận hành được thể hiện trong tài liệu thiết yếu nhận được dĩ nhiên sản phẩm. Đảm bảo các bạn đã quen với thông tin đó trước khi tiếp tục.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng freedom chi tiết

Nếu không tuân theo rất nhiều hướng dẫn này đang dẫn cho tử vong hoặc bị yêu thương nặng.

Xem thêm: Cách Đổi 1 Chỉ Vàng Bằng Bao Nhiêu Gam, 1 Chỉ Vàng Bằng Bao Nhiêu Gram

Loại trừ mang đến Tài liệu
KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý CỤ THỂ khi huynhhuunghia.edu.vnẾT, NGƯỜI BÁN (A) KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ SỰ CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ KỸ THUẬT HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP vào HƯỚNG DẪN CỦA NÓ HOẶC TÀI LIỆU KHÁC; (B) TÀI SẢN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT, THIỆT HẠI, đưa ra PHÍ HOẶC bỏ ra PHÍ, DÙ ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ MÀ CÓ THỂ PHÁT HIỆN NGOÀI huynhhuunghia.edu.vnỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ. huynhhuunghia.edu.vnỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO SẼ HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA NGƯỜI DÙNG; VÀ (C) NHẮC BẠN RẰNG NẾU HƯỚNG DẪN NÀY BẰNG BẤT KỲ NGÔN NGỮ NÀO KHÁC NGOÀI TIẾNG ANH, CŨNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ DUY TRÌ SỰ CHÍNH XÁC CỦA BẢN DỊCH, KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC. NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƯỢC CHỨA VỚI PHIÊN BẢN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐĂNG TẠI HTTP://WWW.XANTREX.COM.LƯU Ý: Chuyến thăm http://www.xantrex.com , nhấp vào Sản phẩm, chọn hạng mục Sản phẩm, chọn thành phầm và kiếm tìm kiếm trong bảng Tài liệu thành phầm để tìm bản dịch của trả lời tiếng Anh, nếu như có.Thông tin liên lạc