Đề đánh giá 1 tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài xích 45 phút, chất vấn nhanh kỹ năng và kiến thức về tập hợp, triển khai các phép tính cộng trừ nhân chia, Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, tra cứu x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG thcs CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian có tác dụng bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) đến tập hòa hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ phù hợp vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số để viết số trang của một cuốn sách bao gồm 135 trang.

Bạn đang xem: 7 đề kiểm tra toán lớp 6 chương 1

2 (4,0 điểm): triển khai các phép tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): tra cứu số tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): mang đến S =1+3+32+33+…+399. Chứng tỏ 2S + một là luỹ vượt của 3.

———————— hết —————–

Đáp án và thang điểm chấm đề kiểm tra 1 ngày tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) đến tập vừa lòng A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào .

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghiệp Xét Tuyển Học Bạ 2020, Đh Công Nghiệp Tp

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần từng nào chữ số để khắc số trang của một cuốn sách gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 cần 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – 20 > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng bên trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ quá của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học sinh làm theo cách khác mà lại đúng vẫn chấp nhận cho đủ số điểm.

huynhhuunghia.edu.vn sẽ liên tiếp đưa lên nhiều đề thi và bài bác tập liên quan tới chương 1: Ôn tập và té túc về số từ bỏ nhiên. Các em để ý theo dõi.