Bài tổng hợp phương pháp và lý thuyết Toán lớp 3 dưới đây sẽ giúp đỡ phụ huynh và những bạn nhỏ dại nắm chắc chắn và hệ thống đầy đủ kiến thức, góp giải bài bác tập Toán lớp 3 nhanh lẹ và dễ dàng và đơn giản hơn. Toán tiểu học là con kiến thức căn nguyên rất quan trọng đặc biệt mà học viên không yêu cầu lơ là, hãy chăm sóc học thật cẩn thận ngay tự đầu.

Bạn đang xem: Kiến thức cơ bản toán lớp 3

Hệ thống kiến thức Toán học lớp 3

Các số đến 10000; 100000


*

*
8. Tính giá trị của biểu thức

Dạng 1: Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc:

VD: 87654 + 8097 : 6 ( thực hiện phép phân tách trước)

Dạng 2: Biểu thức bao gồm chứa dấu ngoặc:

VD: (45678 – 23456) x 7 (Thực hiện tại trong ngoặc trước)

Giải toán có lời văn


*

*

*

Tổng hợp bài bác Toán cải thiện cấp 3

Đề ôn vấn đề lớp 3 số 1

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

a) Số tức tốc sau của số 34567

A) 34568

B) 34566

C) 34578

D) 34576

b) tra cứu số tròn nghìn trọng tâm số 8799 và 11822 là

A) 10000 với 12000

B) 10000 với 11000

C) 11000 và 9000

D) 12000 và 11000

c) (98765 – 87654) x 3 = …..

A) 33345

B) 33333

C) 32349

D) 43567

d) 36000 + 12000 : 3 = ……

A) 9000

B) 8000

C) 6000

D) 3000

e) 4km 22m =………………….m

A) 422

B) 4022

C) 88

D) 26

f) 3h 6 phút = ………….phút

A) 66 phút

B) 126 phút

C) 186 phút

D) 216 phút

Bài 2: một đội nhóm công nhân xây được 240m con đường trong 7 ngày. Hỏi đội kia xây được từng nào m đường trong 8 ngày?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 53482 + 46518

b) 82447 – 6125

c) 12345 x 4

d) 11823 : 7

Bài 4: tìm kiếm x

a) X + 5665 = 15675

b) 5 . X = 25635

c) X : 11304 = 9

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 2

Bài 1: Điền vết > 4km 598m…..6768m4860m x 2…….9605m – 3768m60km1075m……76481m32489m : 3……. 21790m

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

(94486 – 32244) : 2 =1608 . 6 : 3 =

c.14222: (10 + 12) =

(32580 + 32224) : 6 =5000 x (37 – 15) =65370 – 252 x 2 =

Bài 3: ba đem 250.000 đồng đi vô cùng thị; ba mua đến Minh một chiếc áo hết 45.000 đồng và cài đặt một thắt lưng hết 30500 đồng. Số tiền còn sót lại bố dùng để mua thức ăn. Hỏi bố đã dùng bao nhiêu tiền để sở hữ thức ăn?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích)

a.…23…b.2…7
x 4x 3
16944…76…

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

A) 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B) 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C) 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D) 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 3

Bài 1: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số và số bé nhỏ nhất có 2 chữ số là:

A) 99990

B) 88890

C) 9999

D) 99

Bài 2: tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bởi 8

A) x=7835

B) x= 7845

C) x= 7836

D) x = 7735

Giải thích:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 3: có 30kg sắn đựng đa số trong 9 túi. Hỏi 90kg sắn đựng các trong mấy túi như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4:

Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 3m 20cm với chiều rộng lớn là 60cm?Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 10dm với chiều rộng lớn là 15cm?

Bài giải

a)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: tìm kiếm số?

Thừa số56987268906272
Thừa số4527
Tích678506265

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 4

Bài 1: Tính nhẩm:

6896 x 5 – 5000 =…………………91000 : 9 + 7450 =………………16000 : 4 + 1234 =………………..40000 : 8 + 4321 =……………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Lương Trên Excel 2007, Hướng Dẫn Lập Bảng Chấm Công Bằng Excel

Bài 2: Tính diện tích s tờ giấy hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 6dm 3cm.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức:

436 + 434 : 2 x 326946 : (6 x 3)16 x 4 + 446 : 26666 : 2 – (4 x 4)

Bài 4: vào một nhà máy sản xuất dệt lụa công nghiệp, cứ 30m lụa thì dệt được 5 cỗ áo dài và một cỡ. Hỏi có 900m lụa thì dệt được bao nhiêu bộ áo dài với cùng độ lớn đó với còn thừa mấy m lụa?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Trong hình mẫu vẽ có……..góc vuông và……góc không vuông?