Tính diện tích s mảnh khu đất có kiểu dáng như hình vẽ dưới đây, biết:AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

Bạn đang xem: Luyện tập về tính diện tích tiếp theo


Tính diện tích mảnh đất có dạng hình như hình vẽ dưới đây, biết:

AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất nền = diện tích s hình thang vuông ADGB + diện tích tam giác BGC

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm AEGD là hình chữ nhật yêu cầu EG = AD = 63m

BG = BE + EG = 28 + 63 = 91m

Diện tích hình thang vuông ADGB là:

(63 + 91) × 84 : 2 = 6468 (m2)

Diện tích hình tam giác vuông BGC là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mảnh đất đó là:

1365 + 6468 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833m2.


Tính diện tích s mảnh khu đất có hình trạng như hình vẽ bên dưới đây, biết:

BM = 20,8m công nhân = 38m AM = 24,5m

MN = 37,4m ND = 25,3m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích s hình thang vuông BCNM với hai hình tam giác vuông ABM, CND.

+) hy vọng tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

+) mong mỏi tính diện tích s tam giác ta đem độ dài đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Mảnh khu đất đã mang lại được phân thành một hình thang vuông BMNC và hai hình tam giác vuông ABM, CND.

Xem thêm:

Hình thang vuông BMNC tất cả đáy bự là CN, đáy nhỏ tuổi là BM, chiều cao là MN.

Diện tích hình thang BCNM là:

( dfrac(38 + 20,8) × 37,42 = 1099,56;(m^2))

Diện tích hình tam giác ABM là:

( dfrac24,5 × 20,82 = 254,8; (m^2)) 

Diện tích hình tam giác CND là:

( dfrac25,3 × 38 2 = 480,7 ; (m^2)) 

Diện tích của mảnh đất là:

(1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06) ((m^2))

Đáp số: (1835,06m^2).


Lý thuyết

Ví dụ: Một mảnh đất nền có bản thiết kế như hình bên.

*

Để tính diện tích mảnh khu đất đó, ta rất có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, lúc đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD với hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta tất cả bảng số liệu các tác dụng đo như sau:

*

c) Tính:

*

Vậy diện tích s mảnh đất là 1677,5m2.

huynhhuunghia.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 98 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp huynhhuunghia.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng huynhhuunghia.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép huynhhuunghia.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.