*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bộ đề luyện thi violympic môn Toán lớp 1


cài xuống 29 2.780 98

huynhhuunghia.edu.vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bộ đề luyện thi violympic môn Toán lớp 1 , tài liệu bao gồm 202 trang, giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho kỳ thi môn Toán sắp đến tới. Chúc những em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được hiệu quả như ước ao đợi.

Bạn đang xem: Đề thi violympic lớp 1

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

BỘ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 Vòng 1


Họ và tên:............................................... ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 1: Vòng 1

Bài 1: dứt phép tính

(Điền những chữ số tương thích vào chỗ chấm sẽ được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 =... 6

Câu 1.3: 3... +... 5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9.......... 1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5.......... 1 = 21

Câu 1.8: 7......... 1 = 24

Câu 1.9:...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7 ....

Câu 2.2: 45 + 14......... = 28

Câu 2.3: 46........ + 50 = 84

Câu 2.4: Có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng nhỏ dại hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ về ra một vài mà khi mang số kia trừ đi 14 thì cũng được công dụng bằng với hiệu quả khi lấy 20 cộng cùng với 11. Hỏi Hòa nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số tức khắc sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: trong năm này bố 38 tuổi, bé 12 tuổi. Hỏi ba hơn con bao nhiêu tuổi? Câu 3.3: 73 - 21 + = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số nhưng mỗi số đó đều phải sở hữu chữ số 8. Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số tức khắc sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 45?

Câu 3.8: trong năm này mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi trong năm này con bao nhiêu tuổi? Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: vào lớp 1A, tổ một tất cả 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số chúng ta ở tổ một bởi số các bạn ở tổ hai. Hỏi cả nhì tổ gồm bao nhiêu bạn?


5 - 1 7 - 5

6 - 3

6 + 2 9

6 - 5 5 - 5

7 - 2

10 2 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật vật.

Tính

1, 5 – 3 = .......

2, 4 – 3 = ......

3, 2 – 1 + 4 = .......

4, 3 + 1 = .......

5, 5 – 2 = ......

Bài 3: Điền vào chỗ ......

1, 3 + 5 = ......

2, 2 + 6 = ......

3, 7 + 1 = .......

4, 6 – 4 = .........

5, 5 – 2 + 3 = ........

6, 4 + 4 = ........

Điền dấu > ,

7, 2 + 5 ..... 4 – 2 – 1

8, 2 + 2 ..... 5

9, 7 – 3 ..... 6 – 6

10, 8 – 2 – 1 ....... 3 + 4


8 - 4

8 - 8

7 + 3

6 – 3 - 2

1 + 2 + 5

7 - 5

1 + 2 + 3

3 + 4

2 + 3 + 4

9 - 6

Bài 2:Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = .......

2, 9 – 4 = ......

3, 8 – 5 + 3 = .......

4, 9 – 3 – 2 = .......

5, 10 – 6 + 3 = ......

6, 1 + 4 + 5 = .......

7, 1 + 2 + 7 = .......

8, 10 – 5 = ........

9, 1 + 3 + 5 = .......

10,10 – 5 – 3 = .....

11,10 – 4 – 3 = ......

12,10 – 7 + 2 = ......

Điền vệt > ,

13, 8 – 3 + 2 ..... 10 – 3 – 2

14,9 – 5 ..... 8 – 3 - 1

15,9 – 3 ..... 10 – 5 + 3

16,7 – 4 + 2 ....... 10 - 6

Bài 3: tra cứu cặp bằng nhau

8 – 4 - 3

4 + 2

7 + 2

8 – 6 - 2

5 - 4+ 3

6 – 4 + 3

5 + 2

6 + 4

7 - 4 + 5

7 – 6 + 4

5 – 4 + 2

4 + 5

9 – 6 + 1

3 – 2 - 1

4+ 3

7 + 3

5 + 3

4 – 2 - 1

8 - 3 - 2

8 – 2


Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 - 3

6 + 3 - 1

6 - 2

9 + 1

3 + 2

6 + 1

4 – 3 - 1

9 - 4

2 + 7 - 7

5 – 5 + 1

5 + 4 - 1

5 + 5

8 + 1

9 – 3 + 1

6 - 6

8 – 3 - 3

1 + 3

8 – 3 - 4

1 + 2 + 3

9

Bài 2: chuẩn bị xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2

10 – 4 - 4

2 + 7 - 1

9 - 8

3 + 4 - 1

6 – 5 - 1

3 + 6 - 5

6 + 3

6 + 1

5 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

1, Điền số thích hợp vào vị trí chấm : 6 = 10 - .......

2, Điền vết ( > ,

3, Điền số phù hợp vào khu vực chấm : 5 -........ = 7 – 6 + 3

4, Điền số tương thích vào khu vực chấm : 9 - 6 +......... = 7

5, Điền số phù hợp vào khu vực chấm : 2 + 4 +....... = 7 + 2 + 1


Họ tên:......................................................... ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 1 : Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào khu vực ......

1, 10 = 5 + ...... + 3

2, 3 + 6 = 4 + ......

3, 7 + 2 - ..... = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo máy tự từ lớn đến bé xíu là 9,... ,6,3,2,1.

5, 3 + 4 - 1

6, 4 + 6 – 2 = ........

7,Số từ bỏ nhiên to hơn 5 và nhỏ hơn 7 là:.....

8,Số tự nhiên nhỏ dại hơn 8 và to hơn 6 là:.....

Điền vệt > ,

9, 3 + 4 ..... 5 + 2

10, 9 – 5 + 3 – 1 ....... 4 + 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bài 2: tìm kiếm cặp bằng nhau

7 + 3 - 9

7 - 3 - 1

3 – 2 - 1

1 + 4 + 4

1+ 2+ 3 + 4

2 + 4 - 1

5 + 4 + 1

4 + 5 - 7

2 + 2 + 2

2 + 8 - 1

1 + 4 - 2

8 + 2 - 6

6 + 3 - 1

5 + 4 - 3

3+ 6 - 4

8 –1 - 6

5 + 1 - 6

5 – 3 + 6

6 + 2 - 4

6 – 2 - 2

Bài 3: Cóc vàng tài ba Điền số thích hợp vào địa điểm ......

1, 6 - .... = 2

(A.5,

B. 4,

C.

8,

D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = ......

(A.7,

B. 8,

C.

6,

D. 9)

3,6 – 5 = .......

(A.3,

B. 2,

C.

4,

D. 1)

4, 6 + 1 = 8 - ......

(A.3,

B. 2,

C.

1,

D. 7)

5, 9 – 6 + ..... = 5

(A.4,

B. 2,

C.

3,

D. 1)

6, 4 + 4 – ...... = 2

(A.5,

B. 6,

C.

4,

D. 3)

7,5 + ...... = 7 – 3 + 2

(A.1,

B. 4,

C.

3,

D. 2)

8,Tất cả những số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 5 là

A. (0,1,2,3,4 với 5) , B. (0,1,2,3, cùng 4)

C. (2,3,4 với 5) , D. (1,2,3, cùng 4)


9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ....... (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có kết quả > 4.....

C. (4 – 2 + 6) , D. (2 + 7 - 3)


Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 1

9 – 3

4 + 4

11 – 1 - 5

10 - 6 - 4

3

6 + 2 - 7

5 + 2

12 - 2 - 1

3 - 1

Bài 2: Điền số tương thích vào vị trí ......

1, 10 - 2 = 7 + ......

2, 3 + 6 – 2 = ......

3, bao gồm bao nhiêu số từ nhiên to hơn 9 nhỏ tuổi hơn 5?.....

4, Số từ nhiên lớn hơn 10 nhỏ tuổi hơn 2? ......

5, 4 + 5 > 5 + ..... > 3 + 4

6, có bao nhiêu số tự nhiên từ 0 mang đến 9? ......

7, Số lớn nhất trong các số 3,9,5,11,1,7 là số?......

8, có tất cả..... Số từ nhiên to hơn 7 nhỏ hơn 12?

Điền vệt ( >,

9, 6 + 3 - 2 ..... 5 + 2

10, 3 + 1 ...... 6 + 3 - 5

Bài 3:Đi tra cứu kho báu

1, Số...... Là số ngay tức thì sau số 9.

2, 3 + ...... – 8 = 6 – 4

3, gồm tất cả..... Số trường đoản cú nhiên lớn hơn 6 nhỏ tuổi hơn 10

4, Số ...... Là số thoải mái và tự nhiên liền trước số 8.

5,Điền vết ( >,

3 + 7 ..... 5 + 4 + 1.


Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Số 12 bao gồm 1chục và......... đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ........

3, Số to nhất trong số số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ......

Xem thêm: 999+ Những Câu Nói Hay Về Xã Hội Bây Giờ, Ghim Trên Những Câu Nói Hay

4, Điền lốt ( >,

12 ....... 3 + 6

5, Tính 4 + 2 + 3 = ........

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

10 – 2 - 1

13 + 2 + 1

4 + 3 + 2

13 + 4

9 - 5 - 3

7 + 3

6 + 3 - 4

16 - 4

14 - 3 + 8

17 – 2 - 1

8 – 5

9- 4 - 3

13 + 2

5 + 3

1+ 2 + 3

20

10 - 6

16 – 3 + 5

15 – 4 + 2

12 + 4 - 5

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ......

1, 12 + 3 + 4 = ......

2, ...... = 7 + 3

3, 12 + 6= .......

4, 9 – 4 = ........ + 1

5, 17 – 2 – 1 = ......

6, 8 + 2 – 5 = 7 - ......

Điền dấu ( >,

7,12 ...... 14

8, 12 ......16 - 5

9, 11 .....10

10, 13 ...... 12 + 3


Bài 1: Cóc xoàn tài cha Điền số thích hợp vào vị trí ......

1, 16 – 6 = .....

(A.11,

B. 10,

C.

12,

D. 9)

2, 19 – 6 - 1 = ......

(A.13,

B. 12,

C.

11,

D. 14)

3, 19 – 7 = .......

(A.12,

B. 2,

C.

13,

D. 11)

4, 13 + 4 - 6 = ......

(A.15,

B. 10,

C.

11,

D. 12)

5, 12 + 3 – 4

6, 13 + 5 – ...... = 12 (A.5, B. 6, C. 4, D. 7)

7, ...... – 3 = 12 (A.14, B. 15, C. 16, D. 13)

8, ...... + 7 = 19 (A.13, B. 10, C. 11, D. 12)

9, 18 – 8 – 2 = ....... (A.10, B. 9, C. 8, D. 12)

10, 15 – 5 – 7 = ....... (A.13, B. 4, C. 3, D. 2)

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

13+ 4

18 - 4 - 1

3 + 2

15 + 4 - 8

18 - 5

5 + 3

19 – 8

19 – 5 - 2

12 - 2 + 7

17 – 7 + 9

10 - 9 + 5

10 - 3

15 - 5

17 + 2

6 – 3 + 5

19 – 6 + 3

16 + 3 - 7

8 – 4 + 1

1 + 2 + 3

5 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào nơi ......

1, 11 + 3 = ......

2, 10 + 7 = ......

3, 16 + 2 = .......

4, 10 + 3 = ......

5, 11 + 6 = ......

6, 16 - 4 = ......

7,18 – 2 = ......

8, 19 – 3 = ......

9, 17 – 3 = ......


Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 2 + 4

70 – 40 - 10

18 - 2

15 – 5 - 10

10 – 8 + 2

60 – 30 - 20

15 + 4 - 2

18 – 8 - 2

10 + 8 - 4

5 + 4 - 3

20 + 30 + 20

16 – 6 + 2

10 + 70 - 50

10 + 8 - 7

17 - 6 + 8

50 – 10 + 40

30 + 50 + 10

19 – 5 + 1

13 – 3 - 7

70 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ......

1, Linh gồm 17 quả bóng bay,Linh cho Hà và Ngọc mỗi chúng ta 3 quả.Vậy Linh còn lại....... Quả

bóng bay?

2,Trong sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Hồng trước đó có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác trồng thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy bây giờ số cây vải trong vườn cửa nhà chưng Hồng có tất cả .....

cây.

3,Mẹ Lan tải 3 chục quả trứng kê và 2 chục trái trứng vịt.Vậy người mẹ Lan mua toàn bộ số trứng là quả.

4,Hoa có 19 con tem,Hoa cho bạn Mai 4 nhỏ tem,cho các bạn Linh 3 con tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu con tem? ......

5, ...... – 5 + 2 = 19 - 6

6, 30 – trăng tròn + ...... = 90

7, 18 – 6 + ....... = 15

8, 90 – 60 + ..... = trăng tròn + 60

9, Lan bao gồm 6 tranh ảnh ,gồm 3 một số loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một màu.Biết số bức tranh greed color là các nhất.Em hãy cho biết thêm Lan bao gồm bao nhiêu bức ảnh vẽ màu xanh?

10, hiện thời tuổi của hai bạn bè cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kho tàng Tính

1, 50 + 40 – 10 = .........

2, 70 – 40 + 30 = .........

Điền số vào vị trí .....

3, 17 - ...... = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 - ......


Bài 1: Cóc kim cương tài ba Điền số phù hợp vào vị trí ......

1, 30 + 60 - ..... = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1

3, 50 – ..... + 10 = 30 (A.10, B. 20, C. 30, D. 40)

4, 16 – 2 + 5 = ...... + 4 (A.13, B. 12, C. 14, D. 15)

5, 60 – 40 + ..... = 30 + 40 – trăng tròn (A.10, B.30, C. 50, D. 80)

6, 20 + 50 – 30

7, ...... + 8 + 60 = 90 – đôi mươi (A.2,

B. 0, C. 1, D. 3)

8, 50 – 20 + ..... = 60 + 10 (A.20,

B. 30, C. 40, D. 50)

9, ..... – 40 + đôi mươi = 50 + 30 – 10 (A.60,

B. 70, C. 80, D. 90)

10, 15 – 3 + 6> ...... – 5 + 3>6 + 4 +6

(A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

30 -20 + 3

5 + 3 - 6

6 – 4 + 5

20 – 10 + 9

80 – 60 + 30

10 + 9 - 1

18 - 3

20 + 50 – 10

13 – 3 - 10

14 – 4 - 1

6 + 4 + 7

20 + 40 + 20

17 – 7 - 6

80 – 20 - 40

6 + 4 + 60

50 + đôi mươi - 60

19 – 4 - 3

4 + 5 - 3

50 + 30 + 10

70 – 60 + 1

Bài 3: Điền số tương thích vào địa điểm ......

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng 2 số đó cộng lại bởi 10 là số?......

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ........

3,Số ...... Là số ngay thức thì trước số79.

4, Số 46 là số liền sau số.....

5, Quân bao gồm 30 chiếc bánh ,Quân đến Hoàng trăng tròn cái bánh .Mẹ cho Quân thêm 7 dòng bánh.Vậy Quân còn lại.. Loại bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = ...... + 60 - 40

7, sau thời điểm An cho Bình 5 viên bi.Bình mang lại Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An 2 viên bi thì từng bạn đều phải có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An tất cả bao nhiêu viên bi? ......

8, 15 + 2 – ..... = 18 – 6 + 2

9, hiện giờ tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu? ......


bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó


Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1,Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của từng số đó giống nhau?........ .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cùng lại bởi 9?......

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số có 2 chữ số bé dại hơn 52?......

4,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của mỗi số đó cộng với nhau bởi 6?........

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số gồm 2 chữ số không giống nhau?.......

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 - 24

56 – 45 + 2

70 – 30 - 30

21 + 75 - 13

79 - 63

32 + 42

11 + 2

13 - 3

86 - 12

70 – 20 + 6

96 – 35 + 22

69 - 61

37 + 42 - 23

88 - 71

18 + 1 - 14

19 – 6 + 3

35 – 24 + 6

30 – trăng tròn -10

7 + 3 - 10

16 – 6 - 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào địa điểm ......

1, Số gồm 2 chữ số bé xíu nhất mà lại 2 chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 0 ?......

2, Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số nhỏ dại hơn 68?........ .

3, tìm kiếm số gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cùng lại thì bằng 6 còn 2 số đó trừ cho nhau thì bằng 0?.....

4, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số to hơn 65?........

5, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà các số đó đều sở hữu chữ số 7?....

6, ....... + 4 – 6

7,Sau khi An mang đến Bình 5 viên bi ,Bình cho Cường 3 viên bi với Cường cho An 2 viên bi thì mỗi bạn đều có 14 viên bi.Hỏi lúc đầu An tất cả bao nhiêu viên bi?.....

8, An nghĩ ra một trong những mà rước số đó cộng với 12 thì cũng bằng kết quả khi lấy 69 – 12?....

Điền vệt ( >,

9, 50 + 40 – 60 ...... 80 – 40 + 10

10, 17 – 3 + 4 ...... 12 + 6 - 5


Bài 1:Đi tìm kiếm kho báu

1,An bao gồm 65 nhỏ tem.An mang lại Hòa cùng Bình mỗi bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn lại bao nhiêu bé tem?.........

2, 55 - ...... + 14 = 48.

3, Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau nhỏ hơn 35?.......

4, Bình hỏi Minh năm nay chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình nhát chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của doanh nghiệp Minh năm nay bao nhiêu tuổi.?.......

5,Hãy cho biết có từng nào số bao gồm 2 chữ số cơ mà 2 chữ số kia hơn nhau 1 đối kháng vị?.......

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 - 10

50 – 20 - 20

43 + 14 - 32

62 – 51 + 22

70 – 40 + 20

57 – 7 - 50

16 – 6 - 3

48 - 31

39 - 20

51 + 23

37 + 60 - 31

28 - 24

6 + 4 - 7

90 – 50 + 40

97 - 34

99 - 11

33 + 44 + 22

26 + 13

65 + 12 - 35

86 - 71

Bài 3: Cóc xoàn tài bố Điền số tương thích vào khu vực ......

1,Một mảnh vải dài 84 m,Lan cắt vứt đi 23 m.Hỏi miếng vải sót lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào địa điểm .... Là: 47 + 31 – 36 = ........

(A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có công dụng bằng 78 trong số phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 - 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, năm nay tuổi của 2 anh em cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm ngoái tuổi của 2 anh em cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó lớn hơn nhau 2 1-1 vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga hơn Bình 3 tuổi.Hỏi bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết thêm từ 15 mang lại 19 gồm bao nhiêu số tất cả 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy thêm có từng nào số lớn hơn 25 và nhỏ tuổi hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)


9,Tất cả các số có 2 chữ số không giống nhau viết được từ những chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được hiệu quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)