Trong các môn phái võ lâm hồ hết tuân theo quy luật năm giới tương sinh tương khắc. Lúc mặc đồ gia dụng ngũ hành đúng chuẩn giúp kích hoạt dòng ẩn trong trang bị, từ kia khai thác toàn bộ sức mạnh mẽ của trang bị. Lever cũng chỉ 1 phần mà còn phụ thuộc vào trang bị và cách phối hợp từng sản phẩm với nhau. Sau đây là hướng dẫn cách mang đồ ngũ hành võ lâm 1 chuẩn chỉnh cho từng phái.

Bạn đang xem: Cách Mặc Đồ 5 Hành Võ Lâm 1 Chuẩn Nhất


Ngũ hành phái và tương sinh tương khắc

Ngũ hành phái

Trong võ lâm, 5 ngũ hành tương ứng với 10 môn phái với những ngũ hành phái cầm cố thể:

Hệ Kim: các phái thiếu Lâm, Thiên vương vãi Bang.

Hệ Mộc: các phái Đường Môn, Ngũ Độc.

Hệ Thủy: các phái Nga My, Thúy Yên.

Hệ Hỏa: các phái chiếc Bang, Thiên Nhẫn.

Hệ Thổ: các phái Võ Đang, Côn Lôn.

Tương sinh các phái

Mộc sinh Hỏa

Hỏa sinh Thổ

Thổ sinh Kim

Kim sinh Thủy

Thủy sinh Mộc

Ví du: dòng bang (hệ Hỏa) thường xuyên đi cùng với Ngũ độc, Đường môn (hệ Mộc)

Tương khắc những phái

Hệ Mộc kìm hãm Thổ

Hệ Thổ kìm hãm Thủy

Hệ Thủy tương khắc và chế ngự Hỏa

Hệ Hỏa khắc chế Kim

Hệ Kim chế ngự Mộc

Ví dụ: loại bang (hệ Hỏa) thường gặp bất lợi nếu chạm chán Nga My, Thúy yên (hệ Thủy)

Mặc đồ tử vi ngũ hành võ lâm 1

Trang bị của môn phái sẽ tiến hành chia có tác dụng 5 cặp chủ yếu có quan hệ mật thiết cùng với nhau:

Dây chuyền – Áo

Nón – Vũ khí

Giày – Nhẫn (trên)

Ngọc bội – găng tay tay

Quần – Nhẫn (dưới)

*

Nếu mặc thứ đúng ngũ hành theo hệ phái sẽ kích hoạt thêm ở trong tính ẩn của trang bị. Để dễ hiểu nếu chiếc Bang khoác đúng các trang bị tử vi ngũ hành (5 hệ) sẽ auto kích hoạt thêm loại thuộc tính ẩn thứ hệ Thổ (tương sinh Hỏa sinh Thổ). Giống như các hệ phái khác cũng như trên.

Trang bị 1 đang kích hoạt mang đến trang bi 2, cứ liên tiếp như trên.

Nắm vững vàng quy phương pháp tương sinh khắc chế ngũ hành sẽ giúp các bạn trang bị đồ gia dụng đúng cách, vạc huy cục bộ sức mạnh.

Mặc đồ năm giới Thiếu lâm, Thiên vương (Kim)

Thiếu lâm, Thiên vương (Kim) tuân theo sản phẩm công nghệ tự những cặp sau:

Dây chuyền – Áo => đồ dùng hệ Thổ

Nón – tranh bị => thiết bị hệ Kim

Giày – Nhẫn (trên) => thứ hệ Thủy

Ngọc bội – găng tay => thiết bị hệ Mộc

Quần – Nhẫn (dưới) => vật hệ Hỏa

*
Mặc đồ tử vi ngũ hành hệ Kim

Mặc đồ năm giới Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Dây chuyền – Áo => đồ dùng hệ Thủy

Nón – vũ trang => đồ gia dụng hệ Mộc

Giày – Nhẫn (trên) => đồ dùng hệ Hỏa

Ngọc bội – găng tay tay => trang bị hệ Thổ

Quần – Nhẫn (dưới) => trang bị hệ Kim

*
Mặc đồ năm giới Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Mặc đồ ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Dây chuyền – Áo => thứ hệ Kim

Nón – vũ khí => đồ hệ Thủy

Giày – Nhẫn (trên) => thiết bị hệ Mộc

Ngọc bội – ức chế tay => thiết bị hệ Hỏa

Quần – Nhẫn (dưới) => thiết bị hệ Thổ

*
Mặc đồ ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Mặc đồ tử vi ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Dây chuyền – Áo => vật hệ Mộc

Nón – vũ trang => vật dụng hệ Hỏa

Giày – Nhẫn (trên) => vật dụng hệ Thổ

Ngọc bội – căng thẳng tay => đồ vật hệ Kim


Quần – Nhẫn (dưới) => vật dụng hệ Thủy

*
Mặc đồ tử vi ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Mặc đồ năm giới Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Dây chuyền – Áo => vật dụng hệ hỏa

Nón – vũ khí => đồ gia dụng hệ Thổ

Giày – Nhẫn (trên) => đồ dùng hệ Kim

Ngọc bội – găng tay tay => thứ hệ Thủy

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Mộc

*
Mặc đồ năm giới Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Với linh thú

Với linh thú gồm tất cả 5 món đồ như sau:

Đồ 1 : yên Cương

Đồ 2 : Giáp

Đồ 3 : Nón

Đồ 4 : Hộ Uyển

Đồ 5 : Bàn Đạp

Các món trước đã kích của món sau, ví dụ vật 1 kích mang đến đồ 2…cứ thế cho tới hết.

Mặc đồ ngũ hành theo Vũ Khí

Đồ tử vi ngũ hành dựa theo vũ khí cũng có thể có 5 hệ Kim Môc Thủy Hỏa Thổ với các vũ khí khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng, hệ năm giới mà lựa chọn vũ khí đúng cách dán nhất.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Kim

Đồ ngũ hành vũ khí hệ Kim: điểm lưu ý tăng STVL, chống độc, phù hợp với các phái hệ ngoại công như:

Thiếu lâm, Nga Mi…Các phái rất có thể dùng thiết bị hệ Kim như:

Thiếu Lâm theo Đao, bổng, quyền dùng vũ khí hệ Kim.

Xem thêm:

Nga ngươi kiếm: 9x bao gồm sẵn băng sát

Thúy yên ổn đao: 9x bao gồm sẵn băng sát

Côn Lôn Đao: sử dụng bà xã hệ kim giúp tăng dmg.

Đường môn theo nỏ, phi đao, cửu cung có thể dùng bà xã hệ Kim.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Mộc

Vũ khí hệ mộc đặc điểm như tăng độc nội và ngoại công, có chức năng kháng lôi. Các môn phái rất có thể dùng vũ trang hệ mộc như:

Ngũ độc đao cùng chưởng dùng vũ khí hệ mộc: + điểm độc ngoại công, kháng lôi

Đường môn: sử dụng vũ khí hệ Mộc mang đến săn boss.

Thúy yên Đao: thực hiện vũ khí hệ Mộc cho vấn đề săn quái nhân nhiều hơn.

Mặc đồ năm giới vũ khí hệ Thủy

Full khí giới hệ Thủy bao gồm đăc trưng: tạo choáng, kỹ năng kháng hỏa, băng gần kề nội công với ngoại công, có nhiều phái có thể dùng được tranh bị hệ Thủy:

Võ đã kiếm góp + băng gần cạnh ngoại công, chống hỏa.

Nga mi chưởng góp + băng sát nội công, kháng hỏa/choáng.

Thiên vương chùy – thương – đao.

Côn Lôn Đao giúp + băng sát ngoại công, choáng

Cái bang bổng giúp + băng tiếp giáp ngoại công, kháng hỏa (choáng)

Ngũ độc đao hoặc Thiên nhẫn: + băng sát ngoại công, chống hỏa (choáng)

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Hỏa

Các phái có thể dùng hệ Hỏa gồm có

Cái bang rồng.

Thiên Nhẫn đao.

Mặc đồ năm giới vũ khí hệ Thổ

Các phái dùng vũ khí hệ Thổ như Võ Đang Quyền và Côn Lôn Kiếm.

Các sản phẩm như:

Vũ khí thổ

Nón thổ

Áo hỏa

Dây chuyền hỏa

Giày kim

Đai mộc

Bao tay + ngọc bội thủy

Nhẫn Kim

Nhẫn mộc

Như vậy đồng đội đã biết cách mặc đồ gia dụng ngũ hành các hệ kim mộc thủy hỏa thổ trong võ lâm 1 rồi đúng không? mặc đúng thiết bị giúp kích hoạt cái ẩn và phát huy toàn cục sức mạnh của trang bị. Nhờ vào ngũ hành tương sinh khắc chế để đùa game hiệu quả hơn.