màu sắc nắng tốt là màu đôi mắt em mùa thu mưa bay cho tay mượt Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm Rồi gồm hôm làm sao mây cất cánh lên. Lùa nắng và nóng cho bi thảm vào tóc em Bàn tay xanh mét đón ưu phiền rất lâu rồi sao lá thu không vàng với nắng không vào trong mắt em Em qua khu vui chơi công viên bước chân âm thầm Ngoài kia phong vân về nghìn Cỏ cây bỗng nhiên lên màu nắng Em qua khu vui chơi công viên mắt em ngây tròn xinh sắn nắng thủy tinh trong vàng tự dưng hồn bi hùng dâng mông mênh Chiều đã đi vào vườn mắt em mùa thu qua tay đang bao lần ngàn cây thắp nến lên nhị hàng Để nắng đi vào trong mắt em (Màu nắng bây chừ trong mắt em)

Bạn đang xem: Màu nắng hay là màu mắt em khanh ly


Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.