tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1: Số nhị triệu năm trăm năm mươi nghìn nhị trăm năm mươi viết là: *

1 điểm

A.

Bạn đang xem: Một triệu năm trăm nghìn đồng viết bằng số

2 055 250

B. 2 550 250

C. 2 505 250

D. 2 500 250

Câu 2 : giá trị của chữ số 6 trong số 864 302 là: *

1 điểm

A. 6000

B. 600

C. 60

D. 60 000

Câu 3 : hàng số được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến nhỏ bé là: *

1 điểm

A. 37 682; 37 826; 62 387; 62 837

B. 62 837; 62 387; 37 682; 37 826

C. 62 837; 62 387; 37 826; 37 682

D. 62 387; 37 826; 37 682; 62 837

Câu 4 : Hình bên bao gồm số góc nhọn là: *

https://lh6.googleusercontent.com/COwZ6rR27NLeU7TqBhaO2K5A7fqVadVrbJDsVo4QR4juVx8qgIljFNhg8BDjXmv9nkqvixg5jfMpMm7fzM76ylso1AguLkO-xoXKDKGFrM3tgPHoZxcAy1eFK83xN0BccQ=w301

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Tính: 9018 – 5625 : 5 *

1 điểm

A.7893

B. 8793

C. 7839

D. 3978

Câu 6: Một trường đái học gồm 625 học sinh.

Xem thêm: Công Thức Cách Làm Bánh Kem Sữa Tươi Siêu Đơn Giản, Cách Làm Bánh Kem Sữa Tươi

Số học viên nam nhiều hơn học viên nữ là 45 em. Hỏi ngôi trường đó tất cả bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ? *

1 điểm

A. Học sinh nam: 335 em .Học sinh nàng 290 em

B. Học viên nam: 290 em .Học sinh nàng 335 em

C. Học viên nam: 533 em .Học sinh thiếu phụ 920 em

D. Học sinh nam: 305 em .Học sinh đàn bà 920 em

Câu 7 :Giá trị của biểu thức a + b x 5 với a = 2017; b = 124 là: *

1 điểm

A. Quý hiếm của biểu thức là: 2637

B quý giá của biểu thức là: 6237

C cực hiếm của biểu thức là: 3762

D cực hiếm của biểu thức là: 2732

Câu 8: Tổng của nhì số là 82. Hiệu của nhì số chính là 14. Nhì số đó là: *

1 điểm

A. 33 với 49

B. 32 và 50

C. 34 cùng 48

D. 45 cùng 37

Câu 9: Hình M bao gồm *

1 điểm

https://lh5.googleusercontent.com/b6M3S_xvjhu0J0u7z0eaDnAt3sE4fijf4chERsL_yi6pL-JN74LTbVaifVzxyJGc-oNyHkb0pYKcZXTSdzYsFqBzNkCK_8ithsWWFv7d9H_a2PeDO8oU-Fk1naMrgyTbNA=w241

A. 1 góc vuông cùng 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông cùng 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông với 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông với 12 góc nhọn

Câu 10: hiệu quả của phép tính 7372 + 3821 – 2883 là: *

1 điểm

A. 8310

B. 8560

C. 8754

D. 8677

các bạn ơi câu nào mà tất cả đường link thì chúng ta sao chép rồi tìm chính là hình hình ảnh đầu bài xích ạ