Danh ngôn mới

Một giữa những lý do chính khiến nhiều fan không dành được điều người ta có nhu cầu là vì họ băn khoăn chắc chắn mình thích gì, hoặc vì họ đổi khác mong muốn gần như mỗi ngày. Hãy biết bạn muốn gì và tiếp tục mong ý muốn điều đó. Các bạn sẽ có được nó ví như bạn kết hợp khao khát với niềm tin. Sức khỏe của khát vọng khi kết hợp với niềm tin sẽ biến đổi bất khả chiến bại.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về niềm tin cuộc sống

Christian D. Larson


Cuộc sống y như một bộ phim; hãy viết dòng kết của riêng rẽ mình, làm tiếp niềm tin, thường xuyên diễn.

Jim Henson


Khi bụi bẩn đều lắng xuống với đám đông vẫn tan đi, những gì đặc biệt là niềm tin, mái ấm gia đình và chúng ta bè.

Barbara Bush


*

Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể có tác dụng được điều gì mà lại thiếu đi mong muốn và sự trường đoản cú tin.

Optimism is the faith that leads to lớn achievement. Nothing can be done without hope và confidence.

Helen Keller1283 người thích Thích


Đôi khi cuộc sống sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng tiến công mất niềm tin.

Sometimes life is going to lớn hit you in the head with a brick. Don"t chiến bại faith.

Steve Jobs766 bạn thích Thích

*

Chúng ta bảo tình yêu là sự việc sống; tuy nhiên tình yêu ko có hi vọng và ý thức là tử vong đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope & faith is agonizing death.

Elbert Hubbard583 tín đồ thích Thích


*

Tất cả chúng ta đều có cuộc sống riêng nhằm theo đuổi, giấc mơ riêng nhằm dệt nên, và tất cả họ đều có sức khỏe để biến mơ ước trở thành hiện nay thực, miễn là họ giữ vững niềm tin.

We all have our own life lớn pursue, our own kind of dream khổng lồ be weaving, và we all have the power to lớn make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott440 người thích Thích


Vượt lên vùng phía đằng trước là một công việc đòi hỏi tin tưởng tưởng mơ ước vào phiên bản thân. Đó bởi vì sao vài fan với năng lực tầm hay nhưng bao gồm chí tiến thủ to con lại đi xa hơn nhiều những người với kĩ năng vượt trội rộng hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren435 tín đồ thích Thích

Lạc quan tiền là hạt như thể gieo trồng trên mảnh đất nền của niềm tin; bi quan là hạt giống giữ giàng dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward380 fan thích Thích

Hãy có niềm tin rằng đời xứng đáng sống, và tinh thần của các bạn sẽ giúp thiết lập cấu hình sự thực đó.

Believe that life is worth living & your belief will help create the fact.

William James325 người thích Thích

Bạn thiết yếu kết nối những điểm vào đời các bạn khi chú ý về phía trước; bạn chỉ rất có thể kết nối chúng khi quan sát lại phía sau. Vì vậy chúng ta phải tin cậy rằng các điểm đó rồi sẽ liên kết trong tương lai. Các bạn phải tin vào cái nào đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất kể điều gì. Biện pháp tiếp cận này chưa khi nào khiến tôi thất vọng, nó đã tạo ra tất cả sự khác hoàn toàn trong cuộc đời tôi.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have khổng lồ trust that the dots will somehow connect in your future. You have lớn trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Steve Jobs312 tín đồ thích Thích

Thế giới tưởng chừng như thật rồ dại mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến là kết quả của một hệ ý thức không hoạt động. Để nhìn quả đât khác đi, bọn họ phải sẵn lòng biến đổi hệ ý thức của mình, để quá khứ trôi qua, không ngừng mở rộng nhận thức về bây giờ và làm cho tan chảy nỗi sốt ruột trong trung tâm tưởng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. Lớn perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, & dissolve the fear in our minds.

William James300 tín đồ thích Thích

Để có tác dụng được phần nhiều điều bự lao, bọn họ không hầu hết phải hành động mà còn đề xuất mơ mộng, không những đề nghị lên kế hoạch mà còn phải tất cả niềm tin.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France286 fan thích Thích

Để làm cho được phần đông điều khổng lồ tát, thứ nhất bạn cần tin vào nó.

To achieve great things you have first to lớn believe it.

Arsene Wenger269 bạn thích Thích

Niềm tin quan trọng cho nhỏ người. Thiệt thống khổ mang lại ai không tin tưởng.

A faith is a necessity lớn a man. Woe to lớn him who believes in nothing.

Victor Hugo264 bạn thích Thích

Niềm tin là mức độ mạnh hoàn toàn có thể khiến thế giới tan vỡ lộ diện trong ánh sáng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller264 người thích Thích

Hãy sống theo tinh thần cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả cụ giới.

Live your beliefs & you can turn the world around.

Henry David Thoreau221 tín đồ thích Thích

Tôi tin vào số đông thứ tính đến khi nó bị chưng bỏ. Do vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí còn dù nó chỉ ở trong lòng trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ cùng ác mộng ko thực như điều tại đây lúc này?

I believe in everything until it"s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it"s in your mind. Who"s to say that dreams & nightmares aren"t as real as the here và now?

John Lennon219 fan thích Thích

Niềm tin... đề xuất được gia cố bởi lý lẽ... Khi tinh thần mù, nó sẽ bị tiêu diệt đi.

Faith... Must be enforced by reason... When faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi193 tín đồ thích Thích

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút mang lại riêng mình. Để ngay cả lúc mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.

Đoạn Đường cam kết Ức - Gỗ và Born182 tín đồ thích Thích

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì lúc không đủ bởi chứng.

It is wrong always, everywhere, và for everyone, lớn believe anything upon insufficient evidence.

William James180 người thích Thích

Xã hội tồn tại dựa vào niềm tin, và trở nên tân tiến nhờ khoa học.

Society lives by faith, và develops by science.

Henri Frederic Amiel177 fan thích Thích

Tin tưởng là biết không tính kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.

William Arthur Ward177 tín đồ thích Thích

Hãy theo đuổi con phố mà chúng ta có thể đi cùng với tình yêu với lòng tôn kính, cho dù nó bao gồm hẹp cùng quanh co tới mức nào.

Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

Henry David Thoreau171 người thích Thích

Một lượng nhỏ những niềm tin quyết trọng điểm được nung đun nấu bởi niềm tin son fe vào thiên chức của mình hoàn toàn có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

A small body toàn thân of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi147 tín đồ thích Thích

Hạt giống niềm tin bé dại bé độc nhất cũng tốt hơn các trái niềm hạnh phúc to phệ nhất.

Xem thêm: Địa Chỉ Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2021, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau140 fan thích Thích

Ai cũng buộc phải tự mình làm lấy nhị điều; niềm tin của bản thân mình và tử vong của bao gồm mình.

Every man must vị two things alone; he must do his own believing and his own dying.

Martin Luther136 người thích Thích

Người có lòng tin thì mạnh mẽ mẽ; tín đồ lắm nghi ngại thì yếu đuối ớt. ý thức mãnh liệt vượt lên phía trên những hành động to tát.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Louisa May Alcott135 bạn thích Thích

Đôi khi chúng ta phải tin vào tinh thần của fan khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng biệt mình.

Sometimes you"ve got khổng lồ believe in someone else"s belief in you until your belief kicks in.

Les Brown133 bạn thích Thích

Niềm tin sẽ thắng lợi nỗi hại hãi, chiến bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời hạn sẽ chữa lành đa số nỗi đau.

Khuyết danh131 người thích Thích

Con bạn cần ít đổ rắc rối của bản thân mình lên môi trường thiên nhiên xung quanh, và học cách thể hiện tại ý chí - trách nhiệm cá nhân trong nghành nghề niềm tin và đạo đức.

Man must cease attributing his problems lớn his environment, and learn again khổng lồ exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith và morals.

Albert Schweitzer127 bạn thích Thích

Và nếu...">Nếu không có niềm tin thì sẽ không khi nào là mãi mãi. Và nếu không có lòng tâm thành thì hồ hết thứ cũng bởi không.

Khuyết danh123 fan thích Thích

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: chưa hẳn nhờ thảo luận và tranh cãi xung đột về quá nhiều thứ.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Thomas Carlyle113 fan thích Thích

Cuồng tín là sự việc bồi hay quá đà đến ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies110 người thích Thích

Có một thứ gì đó quen thuộc đã không còn đi, nhưng sẽ sở hữu được những thứ giỏi đẹp khác đang đến. Hãy tin vào hồ hết gì tươi vui đang chờ ta nghỉ ngơi phía trước, khi nhưng biết đâu trong một té rẽ, một trạm nghỉ chân chớp thoáng nào đó của cuộc đời xuôi ngược, bọn họ lại gặp nhau. Chẳng cần một bữa tiệc linh đình, chỉ là mẫu bắt tay nóng áp, vài ba lời hỏi han, rồi mỗi người lại đi về một phía mình lựa chọn lựa. Nhưng chỉ cần còn nhớ đến nhau, niềm hạnh phúc nhỏ bé và đơn giản đó cũng xứng đáng trân trọng. Có một thứ nào đấy quen thuộc đã mất đi, nhưng sẽ có được những thứ xuất sắc đẹp khác đã đến. Vững vàng tin bước tiến trên con phố bạn theo đuổi nhé, vị hễ đi là vẫn đến, chỉ cần phải có niềm tin và kiên định, niềm hạnh phúc sẽ chờ các bạn nơi cuối bé đường.

Có một thứ quen thuộc đã không đủ - Xiu Xiu108 tín đồ thích Thích

Một người đã tấn công mất niềm tin vào bản thân thì chắc hẳn rằng sẽ còn tấn công mất thêm các thứ giá trị khác nữa.

Khuyết danh106 fan thích Thích

Niềm tin thấy đóa hoa yêu thương kiều trong một cái nụ, vườn xinh đẹp nhất trong một phân tử giống, cùng cây sồi mập trong một trái sồi.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, & a giant oak in an acorn.

William Arthur Ward96 người thích Thích

Ai không sống theo đức tin của bản thân mình cũng sẽ thiếu tín nhiệm tưởng.

He does not believe who does not live according lớn his belief.

Thomas Fuller82 tín đồ thích Thích

Sự trung thành với chủ với thiết yếu mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành với chủ không nằm ở vị trí việc tin hay không tin mà nằm ở vị trí việc tự cho là mình tin điều mình không tin..

It is necessary lớn the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.

Thomas Paine77 tín đồ thích Thích

Niềm tin tạo ra hiện thực.

Belief creates the actual fact.

William James58 tín đồ thích Thích

Niềm tin của bạn cho thấy bạn là ai.

You are what you are by what you believe.

Oprah Winfrey51 người thích Thích

Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những ý thức trong lành nhất để trao đi với nhận lại yêu thương.

Ngày trôi về phía cũ. - Anh Khang49 tín đồ thích Thích

Tôi mong mỏi khóc mà lại nỗi bi ai thật gàn xuẩn. Tôi ý muốn tin nhưng ý thức là nghĩa địa.

I wish to weep but sorrow is stupid. I wish khổng lồ believe but belief is a graveyard.

Charles Bukowski44 bạn thích Thích

Đây là nơi bạn sẽ thắng cuộc chiến - trong tâm hồn của chính mình.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz42 fan thích Thích

Con fan được làm cho bởi tinh thần của bạn dạng thân. Anh tin mình như vậy nào, anh như vậy đó.

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

Johann Wolfgang von Goethe37 bạn thích Thích

Nếu trong tim một người một ít đức tin cũng không có, làm sao hoàn toàn có thể đạt được điều ý muốn muốn? Chỉ có phiên bản thân tin chắc hẳn mình hoàn toàn có thể đạt được, mới có chức năng đạt được mục tiêu.

Thiên nga black - Nhan Nguyệt Khê33 tín đồ thích Thích

Nếu bạn nỗ lực tin vào toàn bộ mọi thứ, các bạn sẽ làm mỏi mệt mỏi cơ-tin-tưởng của trí tuệ, cùng rồi bạn sẽ yếu ớt đến cả không thể tin vào điều chân thật đơn giản nhất.

If you set to lớn work to lớn believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, and then you"ll be so weak you won"t be able to lớn believe the simplest true things.

Lewis Carroll28 fan thích Thích

Điều ta có thể hay thiết yếu thực hiện, điều ta xem là khả thi tốt bất khả thi, hãn hữu khi là biểu lộ của tài năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của tinh thần của ta về nhỏ người bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins24 tín đồ thích Thích

Một tín đồ có tinh thần bằng chín mươi chín tín đồ chỉ gồm hứng thú.

One person with a belief is equal khổng lồ a force of ninety-nine who have only interests.

Peter Marshall19 bạn thích Thích

Niềm tin với sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Fan không bao giờ nghi ngờ đang không khi nào thực sự tin tưởng.

Faith và doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse19 bạn thích Thích

Những viên đá nền móng mang đến thành công cân đối là trung thực, chí khí, bao gồm trực, niềm tin, yêu thương với trung thành.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love và loyalty.

Zig Ziglar17 fan thích Thích

Không phải những sự khiếu nại trong đời định hình ta, mà đó là niềm tin của ta về chân thành và ý nghĩa của đầy đủ sự kiện đó.

It"s not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean.

Tony Robbins15 tín đồ thích Thích

Nếu các bạn tin mình đúng, hoặc các bạn tin mình sai, thì các bạn đều đúng đấy. Bất cứ khi nào bạn chắc chắn rằng về điều gì, bạn sẽ ủng hộ điều đó.

If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will support it. Remember that.