(huynhhuunghia.edu.vn News) -

Khi niệm Phật, không ít người đọc "A Di Đà Phật", nhiều người khác nói "Nam mô A Di Đà Phật", vậy cách niệm nào đúng?


Theo cách phân tích và lý giải của Hòa thượng Tịnh không trên Cổng tin tức Phật giáo nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rất có thể trực tiếp niệm A Di Đà Phật cũng được. Trong ghê Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gồm dạy về “chấp trì danh hiệu”. Danh hiệu là "A Di Đà Phật". Nhị chữ "Nam mô" có nghĩa là quy y, quy mạng chứ không phải là danh hiệu. Vì thế, lúc niệm thương hiệu Phật A Di Đà thì chỉ việc đọc 4 chữ sau là được.

Bạn đang xem: Niệm Phật A Di Đà 1008 Biến

Ngày xưa lúc đại sư Liên Trì (sống vào đời Vạn Lịch triều Minh sinh hoạt Trung Quốc) còn trên thế, có người đến xin thỉnh giáo với ngài: "Nên niệm Phật thế nào?". Đại sư dạy nên niệm "Nam mô A Di Đà Phật".

Cách niệm Phật nào đúng:"A Di Đà Phật" tuyệt "Nam tế bào A Di Đà Phật"?

Một người khác hỏi: "Bản thân ngài có niệm không?".

Xem thêm: Anh Phải Làm Sao Để Quên Được Em, Làm Sao Để Quên Em

Đại sư đáp: "Tôi niệm A Di Đà Phật". Khi bị chất vấn lý do người khác niệm "Nam mô" mà bản thân mình lại không, đại sư Liên Trì nói: "Tôi là người phát tâm, cuộc đời này quyết định sẽ sinh về vị trí tịnh độ, gần gũi đức Phật A Di Đà nên không khách sáo, phái mạnh mô là lời khách sáo".

Vì sao đại sư lại dạy mọi người niệm nam giới mô? Theo phân tích và lý giải của Hòa thượng Tịnh Không, do họ chưa chắc đã muốn sinh về cõi tịnh độ nên phải khách sáo một chút, cung kính một chút với Phật A Di Đà. Nam giới mô cũng có nghĩa là cung kính, lễ kính. Cung kính với ngài một chút cũng có những điều hay. Thực tâm muốn vãng sanh thì không cần khách sáo. 

"Ngày trước, đại sư Chương gia đã dạy tôi, Phật pháp nên chuộng mặt nội dung, đừng nên sa đà vào hình thức, không phải với ý này sao? Thực hành chín chắn, trọng thực chất, không chuộng bề ngoài. Làm lấy lệ, thường chuộng bề ngoài, thêm thắt "nam mô" đó là hình thức.

Người thực hành một cách chân chính không cần thêm phái nam mô, chỉ niệm A Di Đà Phật là được, càng giản đơn càng tốt, ý nghĩa của bốn chữ này đã nói không cùng rồi!", Hòa thượng Tịnh không viết.

Như vậy, biện pháp niệm Phật "A Di Đà Phật" xuất xắc "Nam tế bào A Di Đà Phật" số đông đúng, những phật tử không bắt buộc quá câu nệ.