Bản đk thi đua khối đội năm 2020 - 2021 giúp những Liên nhóm trường học đk thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu khen thưởng.

Bạn đang xem: Nội dung đăng ký thi đua cấp chi đội

kế tiếp xin chứng thực của ban giám hiệu và nộp lên Ban hay vụ thị xã đoàn để triển khai căn cứ xét tán dương cuối năm.

Mẫu đăng ký thi đua khối nhóm năm 2020 - 2021

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………...........

..................., ngày … mon .... Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi: BTV huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện..........

Căn cứ Chương trình công tác làm việc Đội năm học 2020 - 2021. Liên đội trường:.............……... đk nội dung thi đua, như sau:

1. Tổng số học sinh:...…..: vào đó: đội viên:...…., thiếu niên:…..., nhi đồng:......….


- phấn đấu số đội viên giành danh hiệu cháu ngoan bác bỏ Hồ:……............. Em.

2. Toàn bô lớp:................; Tổng số bỏ ra đội (Tính từ lớp 3 trở lên)...............…………...

- Phấn đấu: Số chi đội mạnh:........., Số đưa ra đội khá:........., Số đưa ra đội trung bình:............

3. Tổng số thiếu hụt niên, nhi đồng được hấp thụ Đội:………………………….…………

4. Số HS trở ngại được giúp đỡ:…………; xuất xoàn trao………........................……

5. Cơ sơ vật chất của Đội (Phòng Đội, báo đội, trống, cờ, huy hiệu đội, đồng phục nhóm cờ, team trống, …)…………………………………………………………………………….

6. Số công trình măng non: ……………………………………………………………

7. Thời hạn tổ chức: Ngày hội “Nét đẹp mắt thầy trò”.....................................................

8. Thời gian tổ chức: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” (đối với một khối Tiểu học) với “Tiến bước đi Đoàn” (đối với khối THCS).............................................................................

Xem thêm: Những Ca Khúc Nhẹ Nhàng Về Tình Yêu Lãng Mạn, Những Bản Nhạc Tình Yêu Lãng Mạn


9. Thời hạn tổ chức: diễn bọn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong đơn vị trường”

.................................................................................................................…………......…

10. Thời gian tổ chức chuyên đề: “Xây dựng tình bạn đẹp, nói ko với bạo lực học đường” ...........................................................................................................................

11. Thời hạn tổ chức: chương trình giờ ra chơi “Trải nghiệm trí tuệ sáng tạo khoa học” : .....

.................................................................................................................…………......…

12. Các hoạt động lớn tổ chức trong năm học (Tên hoạt động, thời hạn tổ chức).

.................................................................................................................…………......…

...............................................................................................................…………........…

.................................................................................................................…………......…

.................................................................................................................…………......…


............................................................................................................…………...........…

.................................................................................................................………….....….

.................................................................................................................………….....….

............................................................................................................…………...........…

.................................................................................................................………….....….

...........................................................................................................................................

13. TPT Đội đăng ký là giáo viên, TPT Đội giỏi: cấp trường ☐; cung cấp huyện ☐.

14. Liên đội trường phấn đấu giành danh hiệu (Hoàn thành xuất sắc, xong tốt, xong xuôi nhiệm vụ)....……………....….......

15. Liên đội tìm mọi cách đạt khen thưởng cấp cho (huyện, tỉnh, trung ương):.......…........…

Trên trên đây là bạn dạng đăng ký thi đua của 1-1 vị, ý kiến đề nghị Ban thường vụ thị xã đoàn, Hội đồng Đội thị trấn theo dõi cùng xét công nhận thi đua.

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

GV - TPT ĐỘI TRƯỜNG


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
huynhhuunghia.edu.vn