Cấu trúc Be going to với Will trong tiếng Anh tất cả gì không giống nhỉ? Hãy cùng 4Life English Center (huynhhuunghia.edu.vn) tò mò câu trả lời ngay bài viết dưới trên đây nhé!

*
Cấu trúc Be going to và Will
1. Phân biệt cấu tạo Be going to với Will trong giờ đồng hồ Anh 1.1. Về cấu tạo 1.2. Về kiểu cách dùng 2. Bài bác tập áp dụng và lời giải

1. Phân biệt cấu tạo Be going to cùng Will trong giờ Anh

1.1. Về cấu trúc

1.1.1. Be going to

Cấu trúc:

Khẳng định: S + am / is / are going lớn + V0Phủ định: S + am / is / are + not + going to + V0Nghi vấn: Am / Is / Are + S + going lớn + V0 ?

Ví dụ:

I am going lớn speak.He is not going lớn study harder.Are they going khổng lồ paint the house?1.1.2. Will

Cấu trúc:

Khẳng định: S + will + V0Phủ định: S + will not + V0Nghi vấn: Will + S + V0 ?

Ví dụ:

It will rain tomorrow.She will not cook dinner.Will they wait for me?

1.2. Về kiểu cách dùng

1.2.1. Be going to

Đưa ra ra quyết định trước thời khắc nói.

Bạn đang xem: Phân biệt will và be going to

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không tồn tại sữaJohn: I know. I’m going khổng lồ go và get some when this TV programme finishes: Tôi biết. Tôi đã đi và cài một không nhiều khi chương trình tivi này kết thúc

Dự đoán dựa trên những gì nghe (nhìn) thấy tại thời khắc nói

Ví dụ: The Conservatives are going khổng lồ win the election. They already have most of the votes: Đảng hủ lậu sẽ giành thắng lợi trong cuộc thai cử. Họ vẫn có hầu như phiếu bầu

1.2.2. Will

Đưa ra đưa ra quyết định ngay trên thời điểm nói đến một kế hoạch tương lai.

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không tồn tại sữaJohn: Really? I’ll go & get some: Vậy sao, tôi đang đi và sở hữu một ít

Dự đoán dựa trên cách nhìn cá nhân

Ví dụ: I think the Conservatives will win the next election: Tôi nghĩ về Đảng cổ hủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới

Nói về thực tế trong tương lai

Ví dụ: The sun will rise tomorrow: mặt trời đã mọc vào trong ngày mai

Dùng đến lời hứa/ yêu cầu/ từ chối/ lời đề nghị.

Ví dụ: I’ll help you tomorrow, if you like: tương lai tôi để giúp bạn, nếu như bạn thích

*
Phân biệt cấu trúc Be going to với Will trong giờ Anh

2. Bài bác tập vận dụng và đáp án

2.1. Bài tập 1

Sửa lại các lỗi ngữ pháp trong số câu bên dưới đây:

Are your parents going lớn buy a new house?When is he going khổng lồ visit London? – Next SundayIt’s very cloudy. It’s go to lớn rain. My sister & I am going khổng lồ visit our grandparents in the country this Friday.Lily và Windy is going to buy some rice, coffee và beef.My brother isn’t go to bởi vì the housework this weekendMs.

Xem thêm: Cách Đăng Bài Lên Trường Học Kết Nối Chi Tiết Từ A Đến Z, Cách Đưa Tài Liệu Lên Trường Học Kết Nối 2022

Lisa is going for the zoo

2.2. Bài xích tập 2

Next summer, I _____to London. My brother lives there and he bought me a plane ticket for my birthday. (travel)Are you going lớn the cinema? Wait for me. I____ with you! (go)What _____you_____(do) tomorrow? I______(visit) my grandmother.Jackson, those bags seem quite heavy. I____ you carry them. (help)Jennie______15 next Monday. ( be)Look at those black clouds. I think it ____ . (rain)Be careful! That tree ____ (fall)Bye Bye Thomas. I ______ you when I arrive home! (phone)What a beautiful girl! I ____ her out next Sunday! (ask)It’s hot in here, I think I ______ on the fan. (turn)It’s getting cold. I ____ my coat! (take)Those watermelons seem delicious. We (buy)___________Bye! I ____ back! (be)The French demo _____on June 7th. (be)They wear sneakers because they _______ badminton.(play)Bye for now. Perhaps I ____ you later. (see)This summer I____ What are your plans? (stay)I ____ you sometime this evening. (see)Be careful! You _____down from the stairs! (fall)Be quiet or you ____ the baby up! (wake)

2.3. Đáp án

Bài tập 1

Is → areWhere → WhenGo → goingam → areIs → areGo → goingFor → to

Bài tập 2

Am going to travelWill goAre – going to vày – am going to visitWill helpWill beIs going khổng lồ rainIs going khổng lồ fallWill phoneWill askWill turnWill takeWill buyWill beWill beAre going lớn playWill seeAm going to lớn stayAm going to seeAre going to fallAre going to wake
*
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là cách biệt lập cấu trúc Be going to với Will trong tiếng Anh và bài tập áp dụng mà 4Life English Center (huynhhuunghia.edu.vn) muốn share với những bạn. Hi vọng kiến thức bên trên đây đã giúp bạn dễ dãi sử dụng câu đúng ngữ của chúng nhất nhé tự đó lạc quan hơn trong giao tiếp hằng ngày!