Trong sách Lối sống về tối giản của bạn Nhật, Sasaki Fumio share kinh nghiệm buổi tối giản cá thể của mình, đưa ra những mẹo rõ ràng về các bước giảm thiểu với tiết lộ phương thức tối giản mới không chỉ có thể biến đổi không gian mà hơn nữa thực sự làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Bất cứ người nào cũng có thể phân biệt những lợi ích của cuộc sống thường ngày tối giản, cùng tầm quan sát của Sasaki về niềm hạnh phúc thực sự sẽ không ngừng mở rộng tầm mắt cho mình về tiềm năng của nhà nghĩa tối giản.


*