Để bóc tách các quý giá Ngày, Tháng, Năm vào một ngày ví dụ nào đó thì bạn nên dùng 3 hàm cách xử lý là hàm DAY, MONTH cùng YEAR. Team hàm này 1-1 giản, dễ sử dụng và thường xuyên được thực hiện kết phù hợp với các hàm khác như SUMIFS trong bài toán tính doanh số, công nợ theo rất nhiều điều kiện (trong kia có điều kiện về thời gian), sử dụng với hàm IF, áp dụng với hàm VLOOKUP, kết hợp với một chuỗi, thực hiện trong hành chính với việc xác minh ngày thời điểm cuối tháng để chấm công, phát hành bảng chấm công, bảng lương, ứng dụng trong việc đào bới tìm kiếm năm sinh lúc lập 1 danh sách sinh viên… Bài viết tiếp sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR nhé.

Bạn đang xem: Tách ngày tháng năm sinh trong excel

1. Hàm DAY

Hàm DAY được thực hiện trong Excel để trả về giá trị là ngày vào ô Excel. Quý giá ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.

Xem thêm: Những Câu Truyện Cười Bậy Bạ Càng Đọc Càng Hài Vãi, Chuyện Cười ( Bậy Bạ)

Cú pháp hàm: =DAY(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là cực hiếm ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra ngày

Ví dụ ta tất cả bảng thời gian như hình dưới.

*

Theo đó:

Để tách ra được ngày của cột thời gian, áp dụng cấu tạo hàm trên ta tất cả công thức mang đến ô B2 như sau:

=DAY(A2)

Sao chép công thức cho các ô sót lại của cột Ngày ta nhận được kết quả:

*

2. Hàm MONTH

Hàm MONTH được thực hiện trong Excel nhằm trả về cực hiếm là mon trong ô Excel. Quý hiếm ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 12.

Cú pháp hàm: =MONTH(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra tháng

Vẫn với lấy ví dụ trên, để bóc tách ra được mon của cột thời gian ta gồm công thức cho ô C2 như sau:

=MONTH(A2)

Sao chép công thức cho các ô sót lại của cột tháng ta thu được kết quả:

*

2. Hàm YEAR

Hàm YEAR được thực hiện trong Excel nhằm trả về cực hiếm là năm vào ô Excel. Cực hiếm ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1900 mang đến 9999

Cú pháp hàm: =YEAR(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là quý hiếm ngày, tháng, năm mà bạn có nhu cầu tách ra năm

Vẫn với lấy ví dụ trên, để tách ra được năm của cột thời gian ta có công thức đến ô D2 như sau:

=YEAR(A2)

Sao chép công thức cho những ô còn sót lại của cột Năm ta thu được kết quả:

*

Như vậy, nội dung bài viết trên sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm để bóc tách ngày, tháng, năm vào Excel. Chúc chúng ta thành công!

Hàm ROW và ROWS: Cách thực hiện và sự không giống nhau

Mẹo Excel: cần sử dụng hàm LARGE nhằm tìm các giá trị bự trong mảng dữ liệu

Cách thực hiện hàm AVERAGEIFS để tính vừa phải cộng theo không ít điều khiếu nại trong Excel