quý khách sẽ coi phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng mua ngay bản không hề thiếu của tài liệu trên phía trên (3.36 MB, 164 trang )


Bạn đang xem: Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật

0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI và NHÂN VĂN  ĐƢỜNG TÚ TRÂN KHẢO SÁT THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ THỰC VẬT TRONG TIẾNG HÁN (CÓ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) Chuyên ổn ngành: NGÔN NGỮ HỌC Mã số : 60.22.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÔN NGỮ HỌC Người gợi ý khoa học: GS. TS. TRẦN TRÍ DÕI Hà Thành. 2007
1 Lời cảm ơn Luận văn này đƣợc dứt dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của GS.TS Trần Trí Dõi. Em xin phân trần lòng hàm ân sâu sắc tới thầy. Thầy đã dành các thời hạn để chỉ bảo tận tâm, hƣớng dẫn cách làm và góp sức rất nhiều chủ ý quý giá hỗ trợ cho em kết thúc luận văn. Em cũng xin chân thành cảm ơn cho tới những thầy cô giáo trong khoa Ngôn ngữ học tập, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội với Nhân vnạp năng lượng đang tạo ra ĐK tiện lợi đến em quý phái học trên đất nước hình chữ S. Nhân trên đây tôi xin rất cảm ơn chúng ta sẽ nhiệt tình hỗ trợ tôi vào quá trình học tập tại toàn quốc. 2
Lời cam đoan Tôi xin khẳng định đây là dự án công trình nghiên cứu của riêng biệt tôi. Các công dụng, số liệu nêu trong luận vnạp năng lượng là chân thực cùng chƣa từng đƣợc ai chào làng vào ngẫu nhiên công trình nào không giống. Tác mang luận văn Đƣờng Tú Trân 3 Mục Lục Trang - Lời cảm ơn 1 - Lời cam đoan 2 - Mngơi nghỉ đầu 6
1. Lí vì lựa chọn đề tài 6 2. Mục đích với ngôn từ phân tích 8 3. Đối tƣợng cùng phạm vi phân tích 8 4. Phƣơng pháp với tài liệu nghiên cứu và phân tích .10 5. Cấu trúc của luận văn uống .13 Chƣơng I: Những đại lý sẽ thu thừa nhận đƣợc về thành ngữ vào giờ đồng hồ Hán cùng giờ Việt .14 1.1 Khái niệm về thành ngữ vào tiếng Hán cùng giờ Việt …………….14 1.1.1. Khái niệm về thành ngữ trong giờ Hán .14 1.1.2. Khái niệm về thành ngữ trong giờ Việt .17 1.2 Phân biệt thành ngữ với các đơn vị ngôn ngữ tƣơng đƣơng………21 1.3 Phân nhiều loại thành ngữ .25 1.4 Tiểu kết .28 Chƣơng II: Khảo liền kề một số đặc điểm thành ngữ bao gồm nguyên tố chỉ thực đồ vào tiếng Hán (gồm đối chiếu cùng với tiếng Việt)……………… 30 2.1 Khái quát tháo thành ngữ tất cả nguyên tố chỉ thực vật trong giờ đồng hồ Hán……… 30 2.2 điểm sáng ngữ nghĩa của thành ngữ…………………………………34 2.2.1 Thành ngữ gồm yếu tố chỉ thực vật có gắn liền với môi trƣờng tự nhiên sinh trƣởng của cây thực vật……… 34 4 2.2.1.1. Những cây thực thứ bởi điều kiện địa lý ở China bao gồm mà toàn nước không tồn tại và đƣợc dùng vào thành ngữ 35 2.2.1.2. Những cây thực trang bị ngơi nghỉ toàn quốc tất cả cơ mà Trung Quốc không có hay ít thấy đƣợc dùng trong thành ngữ………………………………… 38 2.2.2. Thành ngữ gồm nguyên tố chỉ thực đồ vật gồm gắn sát cùng với phong tục tập cửa hàng của từng dân tộc…………………… 39 2.2.2.1 Hai dân tộc gồm sự biệt lập về phong thái ví màu sắc nhan sắc đƣợc trình bày trong thành ngữ tất cả nhân tố chỉ thực vật………… 40
2.2.2.2. Hai dân tộc tất cả sự khác hoàn toàn về kiểu cách đặt tên gọi cây thực vật dụng đƣợc bộc lộ vào thành ngữ có nhân tố chỉ thực vật………………………42 2.2.3 Ngữ nghĩa thành ngữ tất cả yếu tố chỉ thực thiết bị trong giờ đồng hồ Hán (bao gồm đối chiếu với giờ Việt)………………… 45 2.2.3.1 Căn uống cứ môi trường xung quanh sinh thái cây thực đồ để gửi gắm một ý muốn……………………………………… 46 2.2.3.2.Căn cứ đọng hình dáng bên phía ngoài của cây thực đồ nhằm gửi gắm một ý muốn……………………………………… , 48 2.2.3.3. Cnạp năng lượng cứ mùi vị với Color của cây thực thứ để gửi gắm một ý muốn………………….………………… … 50 2.2.3.4. Cnạp năng lượng cứ tên danh của cây thực đồ nhằm gửi gắm một ý muốn………………………………………… ….54 2.2.3.5. Căn cđọng đa số hiện tượng lạ đặc thù của cây thực trang bị nhằm gửi gắm một ý mong 55 2.2.4. Những nét tầm thường về nội hàm của thành ngữ có nguyên tố chỉ thực vật dụng trong tiếng Hán với giờ đồng hồ Việt……………… … 57 5 2.3. Điểm lưu ý kết cấu thành ngữ……………………………………… 61 2.3.1 Quan hệ đẳng lập………………………………………………….61 2.3.2. Quan hệ chủ yếu phụ……………………………………………… 64 2.3.3 Quan hệ chủ vị…………………………………………………….65 2.3.4 Quan hệ rượu cồn tân………………………………………………….66 2.3.5 Quan hệ mục đích……………………………………………… 68 2.3.6 Một dạng kết cấu tính chất vào thành ngữ bao gồm yếu tố chỉ thực đồ vật nghỉ ngơi giờ Hán với giờ đồng hồ Việt…………………… 69 2.4. Tiểu kết…………………………………………………………… 74 Chƣơng III: Những kinh nghiệm tay nghề đào tạo và giảng dạy cùng học tập thành ngữ trong giờ đồng hồ Hán .77
3.1 Dùng cách kể cthị xã nhằm tăng tâm trí .78 3.2 Dùng lối chơi tiếp mức độ .79 3.3 Dùng cách chơi câu đối .80 3.4 Một số chăm chú trong dịch thuật .81 tóm lại .83 Tài liệu tham khảo .85 Prúc lục: Danh sách các thành ngữ tiếng Hán tất cả yếu đuối chỉ thực vật .91 6 MỞ ĐẦU 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong mấy thập kỉ gần đây, ngành ngôn từ học tập quả đât bƣớc sang 1 giai đoạn bắt đầu. Việc nghiên cứu và phân tích khoa học ko dừng lại sinh hoạt bạn dạng thể ngôn từ cơ mà tiến cho tới nghiên cứu và phân tích các yếu tố bên phía ngoài tất cả ảnh hƣởng trực tiếp đến bản thể ngôn từ và mối quan hệ thân chúng với nhau. Chính do vậy cơ mà xu hƣớng nghiên cứu liên ngôn từ và xuyên văn hoá đang trở thành phương diện không thể thiếu đƣợc đối với bất kể một non sông làm sao trên quả đât trong số đó có Trung Hoa và nước ta. Trung Hoa và cả nước là hai nƣớc có xúc tiếp vnạp năng lượng hoá trường đoản cú xa xƣa, do đó bao gồm quan hệ nam nữ trực tiếp cùng nhau. Giữa nhì dân tộc có nhiều điểm ngay gần và giống nhau, nhƣng bởi vì sự đa dạng chủng loại về đặc điểm, về ĐK thoải mái và tự nhiên, vnạp năng lượng hoá, xã hội, kinh tế tài chính, quân sự, phong tục tập cửa hàng, ý kiến, thđộ ẩm mĩ của mỗi dân tộc khác biệt, đã tạo ra cho mỗi dân tộc gồm một giải pháp sống riêng rẽ, một tƣ duy riêng biệt, một ngôn ngữ với rất nhiều phƣơng diện mô tả có rõ nét nhan sắc thái của dân tộc bản địa. cũng có thể nói: “Ngôn ngữ là trung ương hồi của dân tộc”. Hai dân tộc cũng có phần đa đường nét khác hoàn toàn của bản thân mình, với phần nhiều nét khác biệt kia bộc lộ rõ nét tốt nhất nghỉ ngơi ngôn ngữ trong các số đó bao gồm thành ngữ. Thành ngữ là một giữa những kho báu văn uống hoá của quả đât. Dân
tộc Trung Quốc có bề dày lịch sử dân tộc hàng vạn năm cùng với những triều đại phong con kiến lừng danh nhân loại. Nếu coi ngôn ngữ là 1 trong những thành phần của văn hoá thì vào di tích vnạp năng lượng hoá văn uống minc Trung Hoa có cả ngữ điệu là giờ Hán, trong các số đó thành ngữ là 1 trong những thành phần cấu thành luôn luôn phải có đƣợc của ngôn ngữ. 7 Trong lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của bản thân, China cùng toàn quốc đều là 1 trong những nƣớc bao gồm nền chế tạo nông nghiệp & trồng trọt là thiết yếu. Trung Hoa với trên 70% là nông dân và VN cũng đều có khoảng 80% là nông dân. Các loại cây thực vật dụng thường rất quen thuộc so với ngƣời dân China cùng toàn nước nhƣ cỏ, cây, hoa, lá, tre mà còn hầu hết cây thực vật dụng này còn đi sâu vào nền vnạp năng lượng hoá của nhị dân tộc bản địa, đặc biệt là cỏ, cây, hoa, lá, tre, thóc, gạo Chúng đi vào tiếng Hán cũng nhƣ tiếng Việt bằng lối tƣ duy liên tƣởng để tạo thành phần đa thành ngữ tất cả yếu tố chỉ thực vật. Những thành ngữ này những đƣợc áp dụng rộng rãi trong giao tiếp, vào thơ ca, truyện cùng trong số tác phẩm văn uống học tập khét tiếng , bọn chúng phản chiếu rõ nét mọi quánh trƣng về vnạp năng lượng hoá cùng tƣ duy của dân tộc bản địa. Chính vì vậy, nghiên cứu và phân tích khảo sát điều tra, so sánh thành ngữ của hai ngôn từ Trung – Việt, ngƣời ta rất có thể đưa ra phần đa đường nét tƣơng đồng cùng khác hoàn toàn giữa nền văn hoá này cùng với nền văn hoá không giống, tìm thấy những cái tƣơng đồng cùng biệt lập về tƣ duy liên tƣởng của dân tộc bản địa, nhằm góp phần vào bài toán giao lƣu về văn uống hoá, xóm hội, kinh tế tài chính, quân sự, tập cửa hàng, thđộ ẩm mĩ Chính bởi vì lí bởi vì trên, trong sự cân đối của một luận văn Thạc sỹ, Cửa Hàng chúng tôi triển khai điều tra một giải pháp cơ phiên bản về thành ngữ giờ Hán bao gồm nhân tố chỉ thực vật dụng. Chúng tôi sẽ khảo sát điều tra chúng nghỉ ngơi phương diện kết cấu với ngữ nghĩa lắp cùng với phần lớn sệt trƣng văn hoá với lối tƣ duy liên tƣởng cùng với mong ước giúp giáo viên huấn luyện và giảng dạy và sinch viên nhì nƣớc bao gồm phát âm biết một mực về thành ngữ. Từ đó giúp bọn họ hạn chế và khắc phục rất nhiều trnghỉ ngơi hổ hang về ngữ điệu cùng

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Kim Cương Free Fire Bằng Thẻ Viettel !, Hướng Dẫn Nạp Kim Cương Qua Tin Nhắn Viettel

vnạp năng lượng hoá, áp dụng thành ngữ chính xác vào câu hỏi giao lƣu, dịch thuật, soạn sách, biên soạn trường đoản cú điển thân hai thiết bị giờ Hán với Việt. 8 2.MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục đích của luận vnạp năng lượng là mày mò những đường nét quánh trƣng ngữ điệu văn uống hoá của những thành ngữ tất cả nguyên tố chỉ thực thiết bị vào giờ đồng hồ Hán cùng giờ Việt. Nét quánh trƣng sống đây là chỉ phần nhiều gì chỉ riêng lộ diện làm việc thành ngữ giờ đồng hồ Hán, nhưng thành ngữ giờ đồng hồ Việt không tồn tại hay ngƣợc lại. Thông thông qua đó để tìm ra gần như nét tƣơng đồng và khác biệt về ngôn ngữ văn uống hoá, về tƣ duy liên tƣởng của hai dân tộc, giúp cho câu hỏi hiểu đúng mực, vận dụng đúng các thành ngữ vào câu hỏi giao tiếp, dịch thuật, biên soạn sách và soạn từ bỏ điển Để đạt đƣợc mục đích bên trên, luận văn tiếp nhận một số trong những ý niệm của những nhà phân tích thành ngữ của China và Việt Nam. Trên các đại lý kia điều tra khảo sát diễn đạt, so sánh ngữ nghĩa cùng cấu trúc của thành ngữ tất cả yếu tố chỉ thực vật dụng trong giờ đồng hồ Hán với giờ đồng hồ Việt. Để làm cho đƣợc điều này công ty chúng tôi vẫn khám phá môi trƣờng sinch sinh sống với quánh trƣng sinh trƣởng của cây thực thiết bị sinh sống nhì nƣớc đƣợc mô tả vào ngôn từ nói bình thường và thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực vật thích hợp. Đồng thời chúng tôi tự cấu tạo, ngữ nghĩa của thành ngữ kia, qua so với so sánh nhằm tìm ra phần đông đường nét tƣơng đồng và khác biệt về ngữ điệu văn hoá, cùng tƣ duy liên tƣởng của nhì dân tộc. 3.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Với phần nhiều mục đích nêu trên, luận vnạp năng lượng tập trung tiến hành số đông trọng trách sau: (1). Trình bày một số trong những kết luận liên quan đến thành ngữ nhưng những đơn vị ngôn từ học tập nhị nƣớc đã đạt đƣợc nhƣ tư tưởng thành ngữ, cấu trúc
*
*
đối chiếu đối chiếu các câu tục ngữ, thành ngữ tương quan đến những động vật trong tiếng anh cùng bí quyết diễn đạt tương đương vào tiếng việt 49 1 3
*
Nghiên cứu so sánh thành ngữ Hàn - Việt tất cả nhân tố chỉ tên gọi động vật (Nhìn trường đoản cú góc độ ngôn ngữ - văn hóa 112 3 10
*
Khảo liền kề thành ngữ tất cả con số vào giờ Hán với phương pháp chuyển dịch thanh lịch giờ Việt 139 2 8
*
<141248>" onerror="this.src="https://truyền thông.123dok.info/images/default/doc_normal.png""/> Khảo liền kề thành ngữ bao gồm nguyên tố chỉ thực thứ vào giờ đồng hồ Hán<141248><141248> 164 1 1
*
So sánh cấu tạo - ngữ nghĩa các đơn vị thành ngữ có yếu tố chỉ động vật vào giờ Việt cùng với một trong những ngôn từ team Tày - Thái nghỉ ngơi nước ta 164 930 1
*
từ ngữ chỉ thực vật dụng vào giờ đồng hồ việt (so sánh giữa những phương ngữ) 116 973 0
*
So sánh so sánh đặc trưng ngôn từ văn hóa truyền thống thân những nguyên tố chỉ đồ vật trong thành ngữ giờ hán và tiếng việt luận vnạp năng lượng ths ngôn từ học tập 60 22 01 pdf 200 979 1