Phật giáo nước ta vào vào cuối thế kỷ 20, Thiền sư Duy Lực đã thắp sáng lại ngọn đèn thiền, tô rõ nét Tông chỉ Tổ Đạt Ma, phục sinh Tổ sư thiền Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chuyên hoằng dương tổ sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở vn và các nước trên rứa giới.

Bạn đang xem: Thiền sư thích duy lực khai thị về tự tri, tri tịch và tri vọng


Ngài xuất gia tại Từ Ân Thiền Tự, Chợ Lớn, dùng Gòn, thọ giới Tam Đàn vắt Túc tại miếu Cực Lạc Malaysia trong thời điểm tháng 05 năm 1974. Từ đó Ngài siêng tham câu thoại đầu “Khi chưa có trời đất ta là dòng gì?” trải trải qua không ít năm, một hôm vị đọc quyển Trung tiệm Luận mang đến câu:
Lại tỏ ngộ câu: “Không sinh vị trí đại giác, như biển lớn nổi hòn bọt, vô số nước hữu lậu, gần như từ ko sinh khởi “trong khiếp Lăng Nghiêm, cùng với ý “Lấy Vô Trụ có tác dụng gốc” của Ngài Lục Tổ; “Từ gốc Vô Trụ lập toàn bộ pháp” của Ngài Duy Ma Cật vốn và một ý chỉ, Vô Trụ tức Tính Không, thể Chơn Như vốn Không nhưng mà tự hiển bày sự dụng; thể với dụng của Chư Phật với bọn chúng sinh vốn chẳng hai chẳng khác, cùng khắp không khí thời gian, vị trí thánh chẳng thêm, khu vực phàm chẳng bớt, dù cho là phàm phu nhưng sức dụng của Phật Tánh chẳng yếu hơn Phật, cũng chẳng từng con gián đoạn, chỉ bởi chúng sinh ứng dụng từng ngày mà chẳng trường đoản cú biết.
Những lời Khai thị của Ngài ở việt nam và khắp chỗ trên cụ giới, môn đồ pháp quyến đã ghi chép thành “Duy Lực Ngữ Lục” cha quyển, Thượng, Trung, Hạ với đã xuất bản phát hành mọi muôn phương.
Dịp tưởng vọng ngày núm Thiền sư đam mê Duy Lực viên tịch lần sản phẩm 15, đệ tử pháp quyến bọn chúng tôi, thành kính lưu lại những lời khai thị của Ngài về tự Tri, Tri Tịch và Tri Vọng để gởi mang đến quý gọi giả chúng ta cùng tham khảo:
*

Đáp: Tri có nghĩa là Vọng. Ghê Lăng Nghiêm nói: “Tri tạo lập tri, tức vô minh bổn”, mẫu tri ấy là căn phiên bản vô minh; “Tri giác nãi bọn chúng sanh”, chẳng đầy đủ tri là vọng, bốn bài kệ của ngài Vĩnh Gia Thiền sư:
“Nhược dĩ tri tri tịch, test phi vô duyên tri”, tịch là tịnh, tịnh thì chẳng có vọng rồi, nhưng vẫn còn đó là vọng, chẳng cần là vô duyên tri của từ tánh. Sự tri của từ bỏ tánh chẳng dựa vào nhân duyên, không có đối đãi, nay bao gồm cái tri để tri tịch, tri là năng tri, tịch là sở tri, tất cả năng sở tức là vọng, ấy là đã cao hơn vấn đề tri vọng. Bởi tri vọng chưa phải tịch, tịch là hết vọng nhưng vẫn còn năng sở, như người dùng tay gắng cây như ý, chẳng cần là tay không tồn tại cây như ý. Tay nỗ lực cây như ý rồi thì lấy dòng khác ko được, vật cản sự dụng của từ tánh, buộc phải phải quét. Tri tịch còn cần quét, nói gì tri vọng!
Bài kệ đồ vật hai: “Nhược dĩ từ tri tri, diệc phi vô duyên tri”, tức từ biết mình bao gồm cái trung ương tri sinh sống trong. Động tịnh là ngoại cảnh, nay ko tri xung quanh mà từ biết mình có cái tri, tức loại năng tri ở bài xích kệ thứ nhất trở thành sở tri ở bài kệ sản phẩm công nghệ hai, tuy vậy chẳng đối với ngoại cảnh đụng hay tịnh, nhưng mẫu “Tự biết có cái tri” đó cũng là sở tri, phải vẫn chẳng yêu cầu vô duyên tri không tồn tại đối đãi của từ tánh. Ví như tay chẳng nuốm cây may mắn (ngoại vật) mà tự cố thành quyền, chứ chẳng cần tay không tồn tại nắm lại, như vậy vẫn vật cản sự dụng linh động vạn năng của từ bỏ tánh, không thể sử dụng được.
Tri kiến lập Tri; nhì chữ Tri Kiến, Phật call là ráng lưu cha tưởng; lưu lại là lưu hành, ba là phổ biến. Trong ghê Niết Bàn, ngài Ca Diếp hỏi Phật: “Tại sao bậc Thánh gồm điên đảo tưởng nhưng mà chẳng gồm phiền não?”
Ca Diếp nói: “Bậc Thánh thấy bé trâu vẫn gọi là trâu, thấy con ngựa cũng điện thoại tư vấn là ngựa, ấy chẳng bắt buộc là điên đảo tưởng ư!”
Phật bảo Tưởng tất cả hai thứ: “Một là thế lưu bố tưởng, tức trần thế đã lưu giữ hành phổ biến, hai là Trước tưởng. Phàm phu sống nơi cầm lưu cha tưởng sinh ra Trước tưởng, phải mới điện thoại tư vấn là điên hòn đảo tưởng, bậc Thánh chỉ gồm Thế lưu ba tưởng, không tồn tại Trước tưởng bắt buộc chẳng sanh điên hòn đảo tưởng”.
Hai chữ “Tri kiến” là cụ lưu tía tưởng, dẫu vậy hễ lập Tri tức là Trước tưởng. Lập Tri cũng chính là Tự Tri, là căn phiên bản vô minh, trường đoản cú căn phiên bản ấy mới sanh ra Tri Tịch, tuy vậy cái tri ấy không hẳn là vọng, là yên tịnh, tức loại vọng vi tế. Mang đến nên, cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng vào nửa đại kiếp không tồn tại vọng tưởng, tức tịch tịnh được nửa đại kiếp - Một đại kiếp gồm bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm hai mươi tiểu kiếp, một đái kiếp có mười sáu triệu năm. Nửa đại kiếp tức có bốn mươi tiểu kiếp - Hãy tính thử thời hạn đó là bao nhiêu triệu năm? Biết mẫu tịch tịnh ấy trong một thời hạn dài như vậy vẫn chưa được ra ngoài luân hồi, huống là Tri Vọng! từ Tri vẫn còn không được, nói gì Tri Vọng! cần hiểu rõ Tri Vọng là không đúng.
Chẳng sanh ra Trước tưởng mới là vô niệm, hễ sanh ra Trước tưởng tức gồm niệm; chẳng sanh ra Trước tưởng chứ chẳng phải không tồn tại Thế lưu bố tưởng. Trong tởm Pháp Bảo Đàn không cho giữ “Niệm chánh”, tà chánh đều bắt buộc quét, do chánh với tà là tương đối. Ở Thiền tông là không cho giữ bất cứ cải gì, luôn luôn cả chánh niệm cũng cần quét.

Xem thêm: Top 5 Cửa Hàng Đồng Hồ Đeo Tay Nhật Bãi Japan, Bán Đồng Hồ Đeo Tay Nhật Cũ


Đáp: Câu sau của “Tri huyễn tức ly” là “Bất tác phương tiện”, tức không cho làm phương tiện. Nay rước câu “Tri huyễn tức ly” làm phương tiện để buông quăng quật vọng là sai, là không được. Tiếp sau đó là câu “Ly huyễn tức giác, diệc vô tiệm thứ”. Nay mong mỏi lấy dòng tri nhằm trừ quăng quật vọng, thì ấy liệu có phải là phương nhân tiện không? Hễ là phương tiện thì chẳng được vậy, là phạm luật lời của Phật, của gớm rồi! đề nghị Kinh Viên Giác ở đoạn sau bao gồm hai mươi lăm máy thiền quán, chỉ là tu thiền quán, chẳng biết về vọng tưởng mới hoàn toàn có thể lìa được, nếu còn muốn lìa vọng tưởng là ko được. Chẳng những chiếc tri là vọng, vô tri cũng là vọng. Trong Pháp Bảo lũ Kinh, ngài Lục Tổ mắng Thần Hội rằng: “Dẫu cho sau đây ra hoằng pháp cũng chỉ là bầy tri giải”, nên vụ việc tri giải ở mặt Thiền tông khôn cùng kỵ, buộc phải quét sạch.
- vào quyển hai của tởm Lăng Nghiêm, Phật cũng lý giải rất rõ về hai chữ “Kiến kiến”. Vấn đề này không ít người dân cũng giảng sai: Có fan cho chữ con kiến trước là năng, con kiến sau là sở, nhưng thực sự thì “Kiến kiến” là con kiến tánh, là cái kiến không tồn tại bệnh, nay nếu dùng dòng tri kiến có bệnh để luận bàn vấn đề này thì hết kiếp này qua kiếp không giống cũng không giải được.
- Tri kiến của chúng sanh là cái bệnh dịch từ vô thỉ mang lại nay, do nhỏ mắt bệnh bắt đầu thấy hoa đốm trên không, do đó nói “Kiến kiến bỏ ra thời, loài kiến phi thị kiến, kiến bởi vì ly kiến, con kiến bất năng cập”. Nhì chữ loài kiến kiến là từ tánh tự hiện, là con kiến tánh, chứ chẳng yêu cầu có người dùng cái năng kiến nhằm kiến cái sở kiến.
- tởm Kim Cang nói: “Nhược dĩ sắc đẹp kiến ngã, dĩ music cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất đắc con kiến Như Lai”. Chữ Tà ấy chẳng cần nói tịch tà tà ma, mà lại là sai với chánh pháp, nên được gọi là tà. Do tất cả chánh nên có tà, chánh còn yêu cầu quét, nói đưa ra đến tà! Như ở lập ngôi trường của tổ sư Thiền thì pháp nào chẳng thích hợp Tông chỉ của tiên nhân Thiền thì điện thoại tư vấn là tà. Tương tự như nói mang đến hai chữ “ngoại đạo” vốn chẳng phải tất cả ý coi thường khi, vì so với bổn đạo mà lại nói, nếu như không thuộc phạm vi của bổn đạo call là ngoại đạo, tương tự như chẳng đề xuất bổn quốc thì call là nước ngoài quốc. Chư Phật siêu sợ chúng sanh chấp vào văn từ lời nói, hễ chấp lời thì nghịch ý.
Hỏi: Thiền sư nói tới ba vật dụng Tri Vọng, Tri Tịch cùng Tự Tri; Tri Vọng và Tri Tịch dễ dàng dẹp, còn từ Tri thì đối trị như thế nào?
Đáp: kinh Lăng Nghiêm nói “Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn”, dòng “Lập tri” ấy có nghĩa là tự tri. Thế gian nói “Tri”, nói “kiến” ấy là thế lưu ba tưởng, Phật cũng nói là tri là kiến, nhưng không tồn tại chấp cái tri ấy là thật, nên chẳng bao gồm lập tri, đề xuất nói “Tri kiến vô kiến, bốn tức Niết bàn”. Nay vị tập khí từ khóa lâu đời, bọn họ việc gì có muốn tri, mong mỏi kiến, Phật ý muốn thuyết pháp độ bọn chúng sanh cũng buộc phải tùy thuận chúng sanh,cũng đề nghị nói tri, nói kiến, nhưng không chấp đó là thật; hễ chấp thật tức trường đoản cú lập dòng tri, là căn phiên bản của vô minh, nếu như không kiến mau lẹ Niết bàn. Trong kinh Lăng nghiêm nói “Tại sao và khi nào phát sinh dòng vô minh?” Ấy là vày cái giác bao gồm minh, chính cái “minh” chính là tri. Từ sở minh lập ra năng minh, bởi vì tri đó bắt đầu sanh ra tri tịch và tri vọng; từ bỏ minh đó sanh ra năng minh sở minh, năng chiếu sở chiếu, hễ năng sở lập thì tánh chiếu bị đánh mất.
Tự tánh chẳng bắt buộc tri, chẳng đề xuất vô tri, chẳng thể sử dụng lời của trần thế diễn tả, nhưng vì lời của trần gian nói tri nói kiến là nắm lưu ba tưởng, đề xuất Phật cần nói tri nói kiến. Thật ra tự tánh không thể kiến lập cái tri, hễ bao gồm kiến lập tức là chúng sanh, tức là bệnh. Nói chữ “Vọng” cũng chỉ là vắt lưu cha tưởng, nếu như chấp thật có vọng thì sinh ra Trước tưởng, ví như vọng chẳng yêu cầu thật thì buông bỏ cái gì? có tâm mong muốn buông bỏ đã là chấp dòng vọng là thật rồi!