Cách nhận xét biểu đồ đường

*Trường hợp thể hiện một đối tượng

- đối chiếu số liệu năm đầu và năm cuối có trong bảng số liệu.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

- xem đường biểu diễn đi lên (tăng) bao gồm liên tục xuất xắc không?

+ Nếu liên tục thì mang lại biết giai đoạn nào tăng nhanh, giai đoạn như thế nào tăng chậm.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào không thể liên tục.

- Một vài giải thích mang lại đối tượng, giải thích những năm ko liên tục.

*Trường hợp cột có hai đường trở lên

- Nhận xét từng đường một giống như bên trên theo đúng trình tự bảng số liệu cho: đường a trước, rồi đến đường b, rồi đến c, d.

- Tiến hành so sánh (cao, thấp,…), kiếm tìm mỗi liên hệ giữa các đường biểu diễn.

- Kết luận và giải thích.

Một số dạng bài tập nhận xét biểu đồ đường tốc độ tăng trưởng


Bài tập 1: bài bác 3 Trang 77 SGK Địa lý 11

Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, đối chiếu tốc độ phạt triển khiếp tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

Lời giải

*

* Nhận xét:

So sánh tốc độ phạt triển khiếp tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

- Giai đoạn 1950 -1973: tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kì, đạt mức 2 con số (trừ giai đoạn 1970 - 1973).

- Giai đoạn 1990 -2005: tốc độ tăng trưởng khiếp tế chậm lại cùng không ổn định, chỉ còn mức 1 bé số, thấp dưới 6%.

Bài tập 2:Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH mang lại SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự phát triển của một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

b) Nhận xét với giải thích hợp tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

DIỆN TÍCH mang lại SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- những sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta tất cả sự cầm cố đổi theo thời gian.

+ Cây điều có diện tích nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và gồm xu hướng giảm (51,5 nghìn ha) nhưng không ổn định.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng lên liên tục cùng tăng thêm 171 nghìn ha.

+ Cây coffe có diện tích lớn nhất (622,3 nghìn ha), tăng lên liên tục qua các năm và tăng thêm 104 nghìn ha.

- Tốc độ tăng của những cây công nghiệp cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng cấp tốc nhất (139,9%), tiếp đến là cây coffe (120,1%) cùng cây điều giảm (84,8%).

*Giải thích

Sự tăng, giảm ko ổn định của những sản phẩm cây công nghiệp là do ảnh hưởng của sự không ổn định thị trường vào nước với quốc tế. Sự ưu chuộng về một sản phẩm sẽ kích mê thích việc mở rộng sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng và ngược lại. Dường như còn vày một số yếu tố tự nhiên (khí hậu, đất đai,…) cùng yếu tố gớm tế (cơ sở chế biến, bảo quản, vận chuyển,…).

Bài tập 3:Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân(nghìn người)

Sản lượng lương thực(nghìn tấn)

Bình quân lương thực theo đầu người(kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưa thích hợp nhất để thể hiện tốc độ phân phát triển của tổng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta, giai đoạn 1990 - 2015?

b) Nhận xét và giải thích.

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc độ tăng trưởng = giá trị năm trước / giá trị năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, áp dụng công thức trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương thực

Bình quân lương thực theo đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét cùng giải thích

*Nhận xét

- Dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người đều tất cả xu hướng tăng liên tục qua những năm.

Xem thêm: Khám Phá Máy Hút Chân Không Tân Thanh M16, Máy Ép Hút Chân Không

- Sản lượng lương thực bao gồm tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (254%), tiếp đến là bình quân lương thực theo đầu người (182,9%) và dân số gồm tốc độ tăng trưởng chậm nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - 2015, sản lượng lương thực tăng nhanh và tăng thêm 30618,6 ngàn tấn; dân số tăng thêm 25715 ngàn người và trung bình lương thực đầu người tăng 249,5 kh/người.

*Giải thích

- Sản lượng lương thực tăng nhanh là vì sự phân phát triển của cơ giới hóa vào nông nghiệp, việc đẩy mạnh thâm nám canh, tăng vụ vào sản xuất; sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa có chất lượng cao,… sản lượng lương thực tăng nhanh đã tạo cho bình quân lương thực tăng theo.

- Dân số tăng bởi vì qui mô dân số ở nước ta lớn, tỉ lệ gia tăng tự nhiên vẫn ở mức cao so với nhiều nước trên thế giới.

Bài tập 4:Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưa thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia khu vực vực Đông phái mạnh Á, giai đoạn 2011 - 2015?

b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP và giải phù hợp tại sao Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét với giải thích

*Nhận xét

- những quốc gia bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP không giống nhau.

- Việt Nam có tốc độ tăng liên tục với tăng nhanh nhất (173,4%).

- vương quốc của nụ cười có tốc độ tăng liên tục với tăng cấp tốc thứ nhì (151,5%).

- Bru-nây tất cả tốc độ tăng (118,8%) nhưng không ổn định (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia bao gồm tốc độ tăng chậm nhất (100,1%) nhưng không ổn định (2011 - 2012 tăng; 2012 - 2015 giảm).

*Giải thích

- các quốc gia tất cả tốc độ tăng trưởng không giống nhau là vì mỗi quốc giá chỉ có chính sách thương mại riêng biệt và các điều kiện về tự nhiên, khiếp tế - làng mạc hội không giống nhau.

- Việt phái nam và thailand là nhị quốc gia có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, bền vững vày những chính sách hội nhập, đa phương hóa với nhiều thị trường. Đầu tư và thu hút vốn đầu tư mạnh từ các nước phạt triển để phạt triển khiếp tế - thôn hội,…

Bài tập 5:Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG nam giới Á,GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia Đông nam Á, giai đoạn 2010 - 2015?

b) Nhận xét và giải ưa thích tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia.

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- GDP/người của các quốc gia đều bao gồm xu hướng tăng nhưng có sự khác nhau.

- GDP/người của Việt Nam gồm tốc độ tăng liên tục cùng tăng cấp tốc nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tục và tăng nhanh thứ nhị (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) nhưng ko ổn định.

+ Giai đoạn 2010 - 2014 tăng cùng tăng thêm 24,7%.

+ Giai đoạn 2014 - năm ngoái giảm và giảm 17%.

*Giải thích

- GDP/người của những quốc gia đều tăng là do hầu hết những quốc gia trong quần thể vực Đông phái mạnh Á đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nhập tởm tế quốc tế càng ngày càng sâu, rộng.

- Việt Nam bao gồm tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là vì nhờ những chủ yếu sách, chiến lược đúng đắn của nhà nước; thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa và những sản phẩm của Việt nam thâm nhập vào nhiều thị trường khó tính (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).