Viết về liên hoan tiệc tùng Đền Hùng bằng tiếng Anh là 1 một trong những đề tài tốt viết về nhà đề lễ hội ở Việt Nam.

Tài liệu bao gồm 2 đoạn văn mẫu tất cả dịch, giúp các bạn học sinh bao gồm thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cầm kiến thức, rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn bài viết liên quan đoạn văn giờ Anh viết về bộ phim Conan, Viết 1 đoạn văn ngắn bởi tiếng Anh về bộ phim truyền hình Tom and Jerry. Hãy xem thêm với HDAD nhé.

Bạn đang xem: Viết về lễ hội đền hùng bằng tiếng anh

VIdeo viết về liên hoan đền hùng bởi tiếng anh

Viết về liên hoan Đền Hùng bởi tiếng Anh – chủng loại 1

Tiếng Anh

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th lớn the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient & modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh tầm thường (square cake) & Banh Giay (circle cake) are also prepared to lớn remind people of the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes). It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

*
- Step Up English"/>

Tiếng Việt

Hàng năm, hàng trăm lượt du khách từ khắp rất nhiều miền nước nhà tham gia lễ hội non sông – tiệc tùng Đền Hùng. Đây là buổi lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, những người có công dựng nước. Tiệc tùng Đền Hùng được tổ chức từ thời điểm ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, tuy vậy ngày chính hội là ngày 10. Vào trong ngày đó, tín đồ dân lao động vn được nghỉ ngơi một ngày. Lễ chính diễn ra tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thức giấc Phú Thọ. Các lá cờ cổ và tân tiến được treo dọc theo con phố vào đền. Trong lễ hội Đền Hùng có khá nhiều trò đùa dân gian như đu tre, thi thổi cơm trắng thi, cờ người,… Bánh chưng, bánh giầy cũng được sẵn sàng để gợi nhớ đến thần thoại cổ xưa Lang Liêu ( Vua Hùng sản phẩm công nghệ 18, người đã sáng tạo ra các loại bánh này). Đúng là liên hoan tiệc tùng Đền Hùng là trong những lễ hội đặc biệt và thiêng liêng tuyệt nhất của dân tộc bản địa Việt Nam.

Xem thêm: Học Viện Hàng Không Có Dễ Xin Việc ? Học Viện Hàng Không Có Dễ Xin Việc

Viết về tiệc tùng, lễ hội Đền Hùng bởi tiếng Anh – chủng loại 2

Tiếng Anh

King Hung Temple Festival is a traditional festival that is considered the national festival in Vietnam. The festival commemorates the merit of the first King of Vietnam – Hung Kings. It’s an occasion for every Vietnamese khổng lồ remember their origin and express their respect as well as gratitude to lớn the ancestors of Vietnamese people. It is from 8th to lớn 11th of the third lunar month in Phu Tho Province. This festival is impressive because there are many people joining it. The main activities are: offering khổng lồ Hung Kings, bamboo swings, Lion dances, wrestling và xoan singing performances. I like this festival very much because it is so meaningful & I also like its joyfulness. Joining the pilgrimage to lớn the ancestral land of King Hung Temple these days has become a beautiful tradition of Vietnamese people.

Tiếng Việt

Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội truyền thống được coi là quốc lễ làm việc Việt Nam. Tiệc tùng tưởng ghi nhớ công ơn của vị Vua trước tiên của việt nam – những Vua Hùng. Là cơ hội để mọi người Việt phái nam nhớ về cội nguồn và tỏ bày lòng thành kính cũng như biết ơn đối với tổ tiên của người việt nam Nam. Đó là từ thời điểm ngày 8 mang lại ngày 11 mon 3 âm kế hoạch tại tỉnh giấc Phú Thọ. Lễ hội này rất ấn tượng vì có nhiều người tham gia. Các chuyển động chính là: nhấc lên Vua Hùng, đu tre, múa Sư tử, đấu vật, hát xoan. Tôi cực kỳ thích liên hoan tiệc tùng này vì chưng nó rất chân thành và ý nghĩa và tôi đều thích sự niềm phần khởi của nó. Gia nhập hành hương về khu đất tổ Đền Hùng giữa những ngày này đang trở thành một truyền thống cuội nguồn đẹp của người việt Nam.