video clip này được phạt từ Youtube bằng khả năng nhúng (embed) của Youtube. nhà sở hữu clip đang cài đặt chế độ được cho phép nhúng video. Nếu như khách hàng là nhà sở hữu, và ý muốn huynhhuunghia.edu.vn ngừng nhúng đoạn clip này, bạn có 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ chọn Video/ Chọn cài đặt nâng cao và tắt thiết lập "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút report và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" cùng điền những thông tin liên lạc. huynhhuunghia.edu.vn sẽ tương tác hỗ trợ thông tin trong 24 giờ.

Bạn đang xem: We don't talk anymore


nguồn phát youtube
*

*
*
*
*

We don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreLike we used khổng lồ doWe don"t love anymoreWhat was all of it for?Oh, we don"t talk anymoreLike we used to lớn do...I just heard you found the one you"ve been lookingYou"ve been looking forI wish I would have known that wasn"t meCause even after all this time I still wonderWhy I can"t move onJust the way you did so easilyDon"t wanna knowWhat kind of dress you"re wearing tonightIf he"s holding onto you so tightThe way I did beforeI overdosedShould"ve known your love was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreLike we used to doWe don"t love anymoreWhat was all of it for?Oh, we don"t talk anymoreLike we used to lớn doI just hope you"re lying next khổng lồ somebodyWho knows how to love you like meThere must be a good reason that you"re goneEvery now và then I think youMight want me to come show up at your doorBut I"m just too afraid that I"ll be wrongDon"t wanna knowIf you"re looking into her eyesIf she"s holding onto you so tight the way I did beforeI overdosedShould"ve known your love was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymoreLike we used to doWe don"t love anymore(We don"t we don"t)What was all of it for?(We don"t we don"t)Oh, we don"t talk anymoreLike we used khổng lồ doLike we used lớn doDon"t wanna knowWhat kind of dress you"re wearing tonightIf he"s giving it lớn you just rightThe way I did beforeI overdosedShould"ve known your love was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymoreLike we used khổng lồ doWe don"t love anymore(We don"t we don"t)What was all of it for?(We don"t we don"t)Oh, we don"t talk anymoreLike we used lớn do(We don"t talk anymore)Don"t wanna knowWhat kind of dress you"re wearing tonight (Oh)If he"s holding onto you so tight (Oh)The way I did before(We don"t talk anymore)I overdosedShould"ve known your love was a game (Oh)Now I can"t get you out of my brain (Woah)Oh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore

Xem thêm: Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ L Cơ Bản Nhất, Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ L

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng video Youtube không nghe/xem được Không cài đặt được quality kém tin tức không đúng Lời bài bác hát chưa đúng

Lỗi khác


Cảm ơn các bạn đã báo cáo giúp chúng tôi. Những nội dung report sẽ được xem xét trong khoảng 24h và trong tiếng hành chính.